Wat houdt zwaar belast in?

In het onderzoek van de GGD is aan mensen gevraagd hoe zwaar zij zich belast voelen door het geven van mantelzorg. Sommige mensen voelen zich erg belast door de verzorging van een ander. Zij vinden de zorg zwaar en moeilijk vol te houden.