Week van het Jonge Kind

GGD Zaanstreek-Waterland geeft bijscholing aan pedagogisch medewerkers

In de week van 16- 20 april is het ‘de week van het jonge kind’. Deze week is bestemd voor iedereen die professioneel betrokken is bij het jonge kind, om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind. En om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met iedereen die betrokken is bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hen belangrijk is.

Gezond en veilig opgroeien, welbevinden en emotionele betrokkenheid; dat zijn belangrijke thema’s voor jonge kinderen. Hoe kun je als professional op een persoonlijke manier betrokken zijn bij het gezond opgroeien, zonder de grenzen van het kind en zijn opvoeders te overschrijden? Dit zijn belangrijke vraagstukken voor professionals in de omgang met ouders en kinderen.

Bijscholing pedagogisch medewerkers
Vanaf januari 2018 is in het kader van actieplan Poelenburg/Peldersveld de startleeftijd  van het peuterspelen in deze wijk in Zaandam verlaagd naar twee jaar.  Dit betekent, dat er een andere ontwikkelingsgroep aan de bestaande (VVE)groep toegevoegd wordt. Pedagogisch medewerkers hebben aangegeven graag extra informatie te ontvangen om deze nieuwe doelgroep beter te kunnen begeleiden.

In maart en april hebben een pedagoog en een logopedist van GGD Zaanstreek-Waterland daarom twee bijscholingen verzorgd. Tijdens deze avonden is er aandacht besteed aan de spel- en taalontwikkeling van tweejarigen. Vragen die aan de orde kwamen waren onder andere: Hoe verloopt de spel- en taalontwikkeling van een tweejarige? Hoe ga je om met ouderbetrokkenheid? Op welke manier kun je veiligheid bieden en creëren voor de kinderen en hun ouders wanneer zij de taal niet machtig zijn? Welk materiaal is passend voor deze doelgroep?
Door deze thema’s te bespreken, hebben de pedagogisch medewerkers input om vanuit de bestaande middelen en formatie aan te sluiten bij de nieuwe doelgroep.

Voor meer informatie:
Marieke Laan (mlaan@ggdzw.nl) of Janneke van der Made (jvandermade@ggdzw.nl)