Gemeenten beleggen toezicht op de Wmo bij GGD Zaanstreek-Waterland

Per 1 september 2017 is GGD Zaanstreek-Waterland toezichthouder op de Wmo-dienstverlening voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland. De gemeenten waarborgen hiermee onafhankelijk en professioneel toezicht. Op donderdag 7 september ondertekenden 5 wethouders en de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD de projectopdracht.

170906 Tekenen projectopdracht Toezicht Wmo 010 web

Toezicht op calamiteiten en geweldsvoorvallen
Doelen van het toezicht zijn het borgen en bewaken van de kwaliteit van dienstverlening door de aanbieders en het beschermen van het publiek belang. Het toezicht door de GGD bestaat uit het aannemen en behandelen van meldingen van zorgaanbieders over een calamiteit of geweldsvoorval bij een voorziening van deze zorgaanbieder. Afhankelijk van de aard van de melding doet de GGD onderzoek en adviseert de gemeente over eventueel te nemen stappen. Ook iedere cliënt en inwoner van de regio kan een (dreigende) calamiteit, geweldsvoorval of signaal melden bij de GGD.

Vanaf 2018 ook regulier toezicht
Vanaf 2018 start de GGD met regulier toezicht op de uitvoering van Wmo-voorzieningen. Dit toezicht richt zich met name op de vraag of de voorziening goede zorg levert.

Uitvoering Wmo door gemeenten bevordert zelfredzaamheid
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Uitvoering van deze wet bevordert de zelfredzaamheid en de participatie in de samenleving. Voorzieningen binnen de Wmo zijn: individuele begeleiding, dagbesteding, vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden, logeervoorziening en kortdurend verblijf, hulpmiddelen, woningaanpassing, beschermd wonen en GGZ-inloop en maatschappelijke opvang. Zorgaanbieders hebben een meldplicht voor voorzieningen die binnen de Wmo vallen.

Contact met toezichthouder GGD
Voor overleg of advies over een calamiteit, geweld of andere signalen kan men contact opnemen met het Team Toezicht van GGD Zaanstreek-Waterland via www.ggdzw.nl/meldpuntwmo of telefonisch via (0900) 254 54 54.