Flyer Suïcidepreventie GGD Zaanstreek-Waterland

Klik hier voor het pdf bestand van de flyer Suïcidepreventie GGD Zaanstreek-Waterland (pdf 78kb).

Team Suïcidepreventie voor scholen

Scholen kunnen bij ons terecht voor

 • Overleg over en/of aanmelding van een persoon met suïcidale gedachten*
 • Overleg over een situatie waarbij een suïcide (poging) heeft plaatsgevonden

Team Suïcidepreventie is onderdeel van het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg (MABZ) van GGD Zaanstreek-Waterland. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar via:

T 075 651 8380, van 9.00 tot 17.00 uur
E mabz@ggdzw.nl

Voor algemene vragen over suïcidepreventie en de werkwijze:
Helen Daniëls, Coördinator Suïcidepreventie
T 06 539 76510
E hdaniels@ggdzw.nl of via suicidepreventie@ggdzw.nl

Voor vragen rondom voorlichting en scholing:
Rob van der Hout
T 06 351 22941
E rvanderhout@ggdzw.nl of via suicidepreventie@ggdzw.nl

Wat biedt Team Suïcidepreventie nog meer

 • Zorg voor jongeren met suïcidale gedachten en naasten (niet acuut**)
 • Nazorg voor de jongere en naasten bij een suïcidepoging
 • Zorg voor nabestaanden, naasten en betrokkenen bij suïcide
 • Groepsopvang aan leerlingen, docenten en ouders bij suïcide(poging)
 • Ondersteuning bij het opstellen van een actieplan na een (poging tot) zelfdoding in het onderwijs
 • Adviesmogelijkheden rondom preventie
  Voorlichting met of zonder ervaringsdeskundige
  E-learning via 113
  Gatekeeperstraining via Rino/113

Kijk voor een actueel aanbod op onze website https://www.ggdzw.nl/zelfmoordpreventie/.

Alle meldingen rondom suïcide die bij het MABZ binnenkomen, worden met voorrand behandeld en wanneer nodig met spoed opgepakt. De medewerkers zijn getraind in het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten/gedrag en het bieden van steun en bewezen effectieve interventies. zij werken altijd in tweetallen.

Kijk voor meer informatie op https://www.ggdzw.nl/zelfmoordpreventie/.

*Team Suïcidepreventie gebruikt de volgende woorden; suïcide, zelfdoding en zelfmoord door elkaar. Wij weten dat zelfmoord niet de juiste benaming is maar hierop wordt in de zoekmachines op internet het meest gezocht.
** acute situaties horen thuis bij de crisisdienst van Parnassia. De aanmelding verloopt via de huisarts (en de huisartsenpost buiten kantoortijden).

U kunt altijd met het MABZ overleggen over andere zorgelijke- of overlastgevende situaties. Wanneer een cliënt niet in zorg blijkt of niet de juiste zorg ontvangt, gaat het MABZ er op af, inventariseert de problematiek en leidt, waar nodig en waar mogelijk, toe naar reguliere zorg. Hiervoor is vaak een lange adem en goede ketensamenwerking nodig.

Verder lezen

Lees meer over zorg voor kwetsbaren op:
ggdzw.nl/inwoners/zorg-voor-kwetsbaren/
en over het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg op:
ggdzw.nl/inwoners/zorg-voor-kwetsbaren/overlast-en-bemoeizorg/.