Nieuws en ontwikkelingen

Bekijk hieronder alle nieuws en ontwikkelingen.

Meer suïcides onder jongvolwassenen tussen 20 en 30 jaar

De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) analyseert elke maand de meest recente suïcidecijfers. Over de periode tot en met december 2021 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland. Echter de CANS ziet dat het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in december 2021 hoger is dan in eerdere jaren. Ditzelfde beeld werd ook gezien in januari en februari 2021. Over het hele jaar 2021 zijn 15% meer jongeren tot 30 jaar overleden door zelfdoding dan het gemiddelde in de jaren ervoor. Een verdere uitsplitsing wijst uit dat de toename vooral zit bij mannen tussen de 20 en 30 jaar.

Lees meer >

Bron: 113.nl

Jongeren leren docenten over zelfdoding en preventie

Tijdens World Suïcide Prevention Day, 10 september 2021, besteedde wij aandacht aan de nieuwe samenwerking tussen GGD Zaanstreek-Waterland en RCO de Hoofdzaak. Samen bieden we voorlichting aan professionals op middelbare- en MBO scholen met behulp van ervaringsdeskundigen. Dagblad Zaanstreek publiceerde hierover een artikel.

Jongeren delen verhalen tijdens voorlichting over zelfmoordpreventie

GGD Zaanstreek-Waterland geeft ook voorlichting aan professionals in het onderwijs over zelfmoordpreventie. Wat weten professionals over zelfmoord? Hoe groot kan de wanhoop van een leerling zijn? Tijdens deze voorlichting komen feiten & fabels, do’s & dont’s, cijfers, signalen, gedachtes van wanhoop en de ernst aan bod.

Als nieuwe aanvulling op de reguliere voorlichting kunnen we ook samen met jonge ervaringsdeskundigen van het JEZ team (Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstreek) van RCO de Hoofdzaak langskomen. Verhalen zijn een goede manier om contact te maken, mensen te raken en op deze manier de praktijk achter de cijfers en feiten weer te geven.

113 Roadtrip Suïcidepreventie

113 Zelfmoordpreventie maakte in de week van World Suïcide Prevention Day, van 6 t/m 10 september, een ‘Roadtrip Suïcidepreventie’. Het thema voor die week was “Suïcidepreventie doen we samen”. 113 bezocht in die week zo’n 15 projecten en initiatieven door heel Nederland. Overal zetten zij de initiatieven en professionals die ‘hands-on’ werken aan suïcidepreventie in de spotlights. De voorlichting op scholen met ervaringsdeskundigen is één van de uitgekozen projecten waar 113 aandacht aan besteedde tijdens deze roadtrip.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over voorlichting op uw school? Of wilt u uw school aanmelden? Mail dan naar suicidepreventietrainingen@ggdzw.nl.

De voorlichting duurt een uur en kost € 20,00 (komt volledig ten goede aan de ervaringsdeskundige).

Artikel Noord Hollands Dagblad - Over Suïcidepreventie in Zaanstreek-Waterland (april 2022)

‘Ik vind het soms lastig om met te verplaatsen in iemand die te maken heeft met suïcide omdat ik nog zoiets heb meegemaakt’

Tussen de 1800 en 1900 Nederlanders maken jaarlijks een einde aan hun leven. Grote groepen nabestaanden blijven achter met verdriet en vragen. Tijdens een preventiemiddag van GGD Zaanstreek-Waterland werd nog maar eens benadrukt: blijf toch vooral praten. Over Suïcidepreventie in Zaanstreek-Waterland. Geschreven door Virginia Groenendijk, NHD Regio Nieuws, 22 april 2022. Lees hier het hele artikel.