Nieuws en ontwikkelingen

Bekijk hieronder alle nieuws en ontwikkelingen.

Meer suïcides onder jongvolwassenen tussen 20 en 30 jaar

De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) analyseert elke maand de meest recente suïcidecijfers. Over de periode tot en met december 2021 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland. Echter de CANS ziet dat het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in december 2021 hoger is dan in eerdere jaren. Ditzelfde beeld werd ook gezien in januari en februari 2021. Over het hele jaar 2021 zijn 15% meer jongeren tot 30 jaar overleden door zelfdoding dan het gemiddelde in de jaren ervoor. Een verdere uitsplitsing wijst uit dat de toename vooral zit bij mannen tussen de 20 en 30 jaar.

Lees meer >

Bron: 113.nl

Jongeren leren docenten over zelfdoding en preventie

Tijdens World Suïcide Prevention Day, 10 september 2021, besteedde wij aandacht aan de nieuwe samenwerking tussen GGD Zaanstreek-Waterland en RCO de Hoofdzaak. Samen bieden we voorlichting aan professionals op middelbare- en MBO scholen met behulp van ervaringsdeskundigen. Dagblad Zaanstreek publiceerde hierover een artikel.

Artikel Noord Hollands Dagblad - Over Suïcidepreventie in Zaanstreek-Waterland (april 2022)

‘Ik vind het soms lastig om met te verplaatsen in iemand die te maken heeft met suïcide omdat ik nog zoiets heb meegemaakt’

Tussen de 1800 en 1900 Nederlanders maken jaarlijks een einde aan hun leven. Grote groepen nabestaanden blijven achter met verdriet en vragen. Tijdens een preventiemiddag van GGD Zaanstreek-Waterland werd nog maar eens benadrukt: blijf toch vooral praten. Over Suïcidepreventie in Zaanstreek-Waterland. Geschreven door Virginia Groenendijk, NHD Regio Nieuws, 22 april 2022. Lees hier het hele artikel.