Routekaart Suïcidepreventie GGD Zaanstreek-Waterland

Klik hier voor het pdf bestand van de Routekaart Suïcidepreventie GGD Zaanstreek-Waterland (pdf 51kb).

U kunt contact met ons opnemen voor:

 • Overleg over of aanmelding van een persoon met zelfmoordgedachten.
 • Overleg over een situatie waarbij een zelfmoord(poging) plaatsvond.

Secretariaat Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg (MABZ)

Via secretariaat Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg (MABZ) van GGD Zaanstreek-Waterland kunt u dagelijks tijdens kantooruren contact opnemen met een medewerker van Team suïcidepreventie via:
T 075 651 8380
E mabz@ggdzw.nl

Cliënt-overstijgende vragen

Voor cliënt-overstijgende vragen kunt u contact opnemen met:
Helen Daniëls, Coördinator suïcidepreventie
T 06 5397 6510
E hdaniels@ggdzw.nl

Voorlichting, scholing en communicatie en media

Voor vragen over voorlichting, scholing en communicatie en media kunt u contact opnemen met:
Rob van der Hout
T 06 351 22941
E rvanderhout@ggdzw.nl

Dit biedt het MABZ/Team suïcidepreventie:

 • Zorg voor cliënten met zelfmoordgedachten en naasten (niet acuut).
 • Acute crisissituaties horen thuis bij de crisisdienst van GGZ Parnassia.
  Die kunt u via de huisarts (en de huisartsenpost buiten kantoortijden) inschakelen. Ook wij maken altijd een inschatting van de mate van suïcidaliteit van de cliënt en handelen hiernaar.
 • Nazorg voor de cliënt en voor zijn/haar naasten bij een zelfmoordpoging.
 • Zorg voor nabestaanden na zelfmoord.
 • Zorg voor naasten en betrokkenen na zelfmoord.
 • Er is ook een zorgaanbod voor groepen, zoals scholen, een klas, sportvereniging, vrienden om te helpen met verwerking en rouw.
 • Klinische lessen op maat rondom suïcidaliteit.

Zo werken wij

Alle meldingen rondom zelfmoord die bij het MABZ binnenkomen, behandelen we met voorrang en wanneer nodig met spoed. Medewerkers zijn getraind met onder andere de gatekeeperstraining en hebben veel ervaring. Zij zijn getraind in het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten en gedrag en het bieden van steun en bewezen effectieve interventies. Zij werken altijd in tweetallen. Daarnaast is een collega gespecialiseerd in verlies en rouw. Lees meer over zelfmoordpreventie in Zaanstreek-Waterland op: ggdzw.nl/zelfmoordpreventie.

U kunt altijd met het MABZ overleggen over andere zorgelijke- of overlastgevende situaties. Wanneer een cliënt niet in zorg blijkt of niet de juiste zorg ontvangt, gaat het MABZ er op af, inventariseert de problematiek en leidt, waar nodig en waar mogelijk, toe naar reguliere zorg. Hiervoor is vaak een lange adem en goede ketensamenwerking nodig.

Verder lezen

Lees meer over zorg voor kwetsbaren op:
ggdzw.nl/inwoners/zorg-voor-kwetsbaren/
en over het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg op:
ggdzw.nl/inwoners/zorg-voor-kwetsbaren/overlast-en-bemoeizorg/.