Zorg & Overlast

Bij zorg en overlast richt de GGD zich met het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB) vooral op de meest kwetsbare en/of risicolopende groep mensen. Doel is om zo de problematische situaties waarin kinderen, jeugdigen en volwassenen terecht kunnen komen te voorkomen of te verminderen.

Het MOB is een vangnet voor mensen die niet (meer) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen of niet weten hoe zij de juiste hulp kunnen vragen. Soms zijn deze mensen het contact met de hulpverlening kwijtgeraakt. Het MOB ontvangt meldingen over bijvoorbeeld zorgen om leefsituaties van familieleden, meldingen over vervuiling en/of over overlast.

De medewerkers van het MOB bieden ondersteuning en bekijken welke hulp er nodig is om de problematische situatie te veranderen. Om deze problemen aan te pakken werkt GGD Zaanstreek-Waterland samen met instellingen in de regio. Zij bemiddelen bij het vinden van juiste hulpverlening zodat een zo zelfstandig mogelijk (gezins)leven wordt bereikt.

Wilt u contact met het MOB of meer informatie?
Dan belt u (075) 651 8380 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of via e-mail: MOB@ggdzw.nl

Voor meldingen: aanmeldformulier MOB