Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Geweld is de aantasting van de persoonlijke integriteit en laat diepe sporen na. We maken onderscheid tussen geestelijk en lichamelijk geweld (waaronder seksueel geweld), verwaarlozing en financiële uitbuiting.

De huiselijke kring bestaat uit (ex-)partners, gezins- of familieleden en huisvrienden. Het begrip ’huiselijk’ wijst dus op de relatie tussen dader en slachtoffer en niet zozeer naar de plaats waar het geweld plaatsvindt.

Bij huiselijk geweld gaat het om ernstig, aanhoudend en regelmatig terugkerend geweld. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen.

Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland (Z-W) is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van GGD Zaanstreek-Waterland. Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) van de GGD en Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Jeugdbescherming (JB) zijn hierin opgegaan: Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland Z-W.