Meldpunt Overlast en Bemoeizorg

Wat is het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg?
Het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB) is een vangnet voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en niet goed weten waar zij hulp moeten vragen. De medewerkers van het MOB helpen bij het vinden en accepteren van de juiste ondersteuning en zorg.

Het MOB krijgt meldingen over probleemsituaties van hulpvragers zelf of van mensen die zich zorgen over iemand maken. Deze meldingen gaan over een of meerdere problemen op gebied van:

 • Zelfverzorging
 • Wonen/Financiën
 • Politie/Justitie
 • Psychische problemen
 • Verslavingsproblemen
 • Sociaal netwerk
 • Veiligheid
 • Opvoeding

Een melding kan door uzelf gedaan worden of, als er zorgen zijn om uw leefsituatie, door iemand anders.

Wat doet het MOB?
Als u zichzelf heeft gemeld of wanneer u bent aangemeld, neemt een medewerker van het MOB contact met u op. Deze medewerker onderzoekt de melding en kijkt samen met u hoe uw probleemsituatie kan worden aangepast. Wanneer het nodig is, wordt er bemiddeld bij het vinden van de juiste hulpverlening zodat u in goede omstandigheden en zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Bij het MOB krijgt u een vast contactpersoon. Als u door iemand anders bent aangemeld, krijgt u als melder bericht dat er hulp wordt verleend.

Samenwerking met andere instellingen
Om u goed te kunnen helpen is het vaak nodig om te overleggen met een andere organisatie of hulpverlener. U wordt hierover geïnformeerd. Het MOB bewaart uw gegevens zorgvuldig en gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Wanneer neemt u contact op met het MOB?

 • Als u problemen heeft met uw leef- of woonsituatie en niet weet hoe u deze op kunt lossen
 • Als u zich zorgen maakt over iemand die dringend hulp nodig heeft maar er niet om vraagt
 • Als er sprake is van multi- en complexe (gezins)problematiek
 • Als er sprake is van ernstige (zelf)verwaarlozing
 • Als er sprake is van ernstige vervuiling van huis of tuin
 • Als er sprake is of vermoeden van psychiatrische of verslavingsproblematiek
 • Bij zwangerschap en zorgen over gezondheid van moeder en/of de gezondheid en ontwikkeling van het (ongeboren) kind.

Zijn er kosten aan verbonden?
Aan de hulp die GGD Zaanstreek-Waterland biedt zijn geen kosten verbonden. Als sprake is van een woningvervuiling worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht bij de bewoner.

Wilt u contact met het MOB meer of informatie?
Het MOB is iedere werkdag van 9.00 - 17.00 uur te bereiken via telefoonnummer (075) 651 83 80 of via e-mail: mob@ggdzw.nl.

Voor meldingen: aanmeldformulier MOB