Ouderenmishandeling

Wat is ouderenmishandeling?
Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld. Het gaat niet alleen om lichamelijke of psychische mishandeling van mensen boven de 65 jaar, ook bijvoorbeeld verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel geweld vallen eronder.

Wat kunt u doen?
­­­Als u in uw omgeving vermoedt dat er sprake is van ouderenmishandeling in huiselijke kring, of als u zelf slachtoffer of pleger bent, kunt u Veilig Thuis bellen. Wij geven adviezen en ondersteuning, en zullen samen met u bespreken wat te doen om het geweld te stoppen.
Bel: 0800-2000 of e-mail: veiligthuis@ggdzw.nl.

Ouderenmishandeling versus ontspoorde mantelzorg
Niet altijd is er sprake van bewuste mishandeling, soms komt het geweld voort uit onmacht of stress van een (mantel)zorger die te maken heeft met langdurige, soms ingewikkelde, hulpvragen van een familielid. Dit wordt ontspoorde mantelzorg genoemd.

Bij ontspoorde mantelzorg is het belangrijk om de problemen te (h)erkennen, te bespreken en op te lossen. Hulp is nodig om de mishandeling te stoppen maar ook om het behouden van de relatie.

Aanpak ouderenmishandeling
Vaak vertellen ouderen niets aan anderen als ze mishandeld worden. Omdat ze zich er voor schamen of omdat ze afhankelijk zijn van de pleger. Belangrijk is het doorbreken van het taboe rondom ouderenmishandeling om deze vorm van mishandeling zo veel mogelijk te voorkomen. Ook weten slachtoffers en hun naasten vaak niet waar ze terecht kunnen voor hulp.

De Wet Meldcode
Om de juiste stappen te maken bij een vermoeden van geweld tegen ouderen is voor professionals het gebruik van de meldcode verplicht.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie zie de websites: