Belangrijke links en media-aandacht

Symposium Wereld Suïcide Preventiedag 2018
Ter gelegenheid van Wereld Suïcide Preventie dag 2018 vindt in Utrecht een symposium plaats met als thema 'Samen werken om suïcide te voorkomen'. GGD Zaanstreek-Waterland verzorgt een workshop in het programma. Het symposium richt zich op het ombuigen van de stijging van het aantal suïcides en hoe we mensen die suïcidaal zijn beter kunnen helpen. Op dit symposium wordt het belang van, alsook de ontwikkelingen in, suïcidepreventie vanuit diverse invalshoeken belicht. De doelgroepen van het symposium zijn: hulpverleners van verschillende disciplines, naasten, onderzoekers op het gebied van suïcidepreventie, managers en bestuurders van (ggz-)instellingen die betrokken zijn bij suïcidepreventie, beleidsmakers, van ministerie tot gemeente, beleidsbepalers bij zorgverzekeraars.
Aanmelden kan via de volgende link:
https://www.parnassia-academie.nl/agenda/-/2039291/samen-suicides-voorkomen

Op deze pagina vindt u belangrijke links naar pagina's met informatie over suïcidepreventie en naar artikelen of uitzendingen in de media over dit onderwerp.

Berichten van regionale media over suïcidepreventie

Krant

Televisie/Radio

Magazines

Websites

Landelijke media-aandacht voor suïcidepreventie