Su´cidepreventietraining

Hoe herken je signalen van iemand met suïcidale gedachten? Hoe ga je hierover in gesprek met iemand? Wat kun je zeggen? Wat niet? Hoe verwijs je naar de juiste instanties? Hoe betrek je de omgeving zo goed mogelijk? Deze vragen staan centraal in de suïcidepreventietraining, waarin je daadwerkelijk oefent met deze gespreksvoering. De training is bedoeld voor mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in het begeleiden van mensen met zelfmoordgedachten naar professionele hulp.

De training is geaccrediteerd voor de volgende professionals:

  • Artsen en verpleegkundigen (BIG-register)
  • Maatschappelijk werkers en diverse agogen (Registerplein)
  • Voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessional (SKJ)
  • Gedragswetenschappers (BIG-register of SKJ)

Voor meer informatie of aanmelden voor een training kunt u een e-mail sturen naar: suicidepreventie@ggdzw.nl