Veilig Sportklimaat

Bij het Meldpunt Veilig Sportklimaat kunt u misstanden of zorgen over gedrag binnen de sportwereld in Zaanstad (anoniem) melden. Het meldpunt bestaat uit een onafhankelijk vertrouwensteam van GGD Zaanstreek-Waterland. De vertrouwenspersonen kunnen onderzoek doen naar een melding en waar nodig verdere acties ondernemen. Het doel is om sporten zo veilig mogelijk te maken.

Wanneer kan ik een melding doen?
U kunt een melding doen als u sporter, professional of vrijwilliger bent (kinderen en volwassenen) en u signaleert misstanden of maakt u zich zorgen over gedrag binnen de sportwereld van Zaanstad. Onder sportwereld verstaan we alle sportverenigingen, dansscholen en sportactiviteiten zonder vereniging.

U kunt zorgen of misstanden melden over:

  • Discriminatie
  • Geweld en/of bedreiging
  • Misbruik
  • Pesten
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Zorgen die u niet met de vereniging wilt delen
  • Zorgen die niet serieus worden genomen
  • Of twijfel over een van bovenstaande problemen
     

Hoe kan ik een melding doen of in contact komen?
Zorgen of misstanden kunt u melden door ons meldformulier in te vullen. Dit kan volledig anoniem. Wilt u graag in contact komen met de vertrouwenspersoon, dan kunt u ook een mail sturen naar veiligsportklimaatzaanstad@ggdzw.nl. Telefonisch melden kan op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur op het telefoonnummer (075) 651 83 80.

Wat gebeurt er met mijn melding?
Wij nemen uw melding binnen twee werkdagen in behandeling. U krijgt hierover bericht. Afhankelijk van de aard van de melding doet de vertrouwenspersoon verder onderzoek en onderneemt waar nodig verdere acties. Alle stappen nemen we in overleg met u. Als u een anonieme melding doet (dus zonder telefoonnummer en e-mailadres), kunnen wij u uiteraard niet op de hoogte houden.