Veilig Thuis: Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

veilig thuis-logo-fcVeilig Thuis Zaanstreek-Waterland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling van GGD Zaanstreek-Waterland. Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) van de GGD en Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Jeugdbescherming (JB) zijn hierin opgegaan.

Eén organisatie, één aanpak
Eén advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, dat is Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland. Duidelijk voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers van geweld én professionals die ermee te maken krijgen. Door één organisatie die verantwoordelijk is voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, zorgen we bovendien voor meer samenhang. Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland wordt in opdracht van de acht regiogemeenten uitgevoerd, daarom heeft Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland een belangrijke advies- en consultatiefunctie voor de medewerkers binnen deze gemeenten.

Advies vragen of melding doen
Heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? Dan kunt u ons bereiken via het gratis (landelijke) telefoonnummer van Veilig Thuis: (0800) 2000.