Woningvervuiling

Wat is woningvervuiling / een hygiënisch woonprobleem?
Een hygiënisch woonprobleem is een onhygiënische toestand van een gebouw of een terrein, veroorzaakt door het gedrag van een of meerdere bewoners. De onhygiënische toestand veroorzaakt ernstige overlast van stank of ongedierte, gevaar voor de volksgezondheid of infectiegevaar. Ook brandgevaar kan optreden.

Wanneer is er een hygiënisch woonprobleem?
Voorbeelden van een vervuilde woning zijn:                                        

  • de woning is erg vuil;
  • de woning geeft stankoverlast;                                                    
  • er is ernstig achterstand in onderhoud;  
  • er zit ongedierte in de woning;  
  • er staan zeer veel spullen in de woning;
  • de tuin is verwilderd.

Wat is het gevaar van een vervuilde woning?
Ernstige woningvervuiling of een hygiënisch woonprobleem brengt de gezondheid van de veroorzaker en van de mensen in de directe 
leefomgeving in gevaar. Dat maakt de kans om ziek te worden groter. Ook de mensen in de naaste omgeving kunnen ziek worden of ongedierte in
huis krijgen. Een volle woning kan daarbij brandgevaar opleveren.

Wat kan ik doen als een woning ernstig vervuild is?
Als u ziet dat een woning ernstig vervuild is of stankoverlast geeft, dan meldt u dat bij de woningbouw of u belt het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB) van GGD Zaanstreek-Waterland, tel.: 075-651 8380. Melden via het Aanmeldformulier Meldpunt Overlast en Bemoeizorg kan natuurlijk ook, aanmeldformulier MOB of per email mob@ggdzw.nl. 

Hoe wordt de vervuiling door GGD Zaanstreek-Waterland aangepakt?
Na een melding gaan de medewerkers van het MOB op huisbezoek om de situatie te beoordelen. Met de veroorzaker worden direct afspraken gemaakt over de opruiming en schoonmaak van de woning. Dit kan de vervuiler zelf doen of laten doen. Wanneer de afspraken niet zijn nagekomen, kan een gedwongen schoonmaak een mogelijkheid zijn.

Wie betaalt de kosten?
De kosten van de opruiming en de schoonmaak van de woning betaalt de veroorzaker. Komt de veroorzaker in aanmerking voor bijzonder bijstand dan vraagt een medewerker van het MOB de bijzondere bijstand aan. De veroorzaker tekent een overeenkomst waar de afspraken over de schoonmaak en de kosten in staan.

Hoe kom ik in contact met het MOB?

Wat doet het MOB nog meer?
Wilt u meer informatie over het MOB klik dan hier: MOB