Klachten

De medewerkers van GGD Zaanstreek-Waterland proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Wanneer u ontevreden bent, horen wij dit graag. Het is voor u en voor de GGD belangrijk dat u uw klacht kenbaar maakt. Op deze manier kunnen wij iets aan uw klacht doen, maar kunnen wij ook voorkomen dat in de toekomst dezelfde problemen ontstaan.

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht schriftelijk en mondeling indienen. Wanneer u uw klacht schriftelijk in wilt dienen kunt u op de website het klachtenformulier invullen of een brief of e-mail sturen. Hierin vermeldt u zo duidelijk mogelijk wat uw klacht is en met welke medewerker(s) u hebt gesproken. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw brief sturen naar: GGD Zaanstreek-Waterland, t.a.v. de klachtenfunctionaris, antwoordnummer 1200, 1500 VC Zaandam.

Bij de klachtenfunctionaris kunt u ook uw klacht mondeling indienen. Hiervoor kunt u bellen naar (0900) 254 54 54 en vragen naar de klachtenfunctionaris.

Wilt u meer weten over de procedure van de afhandeling van uw klacht? Bekijk dan: