Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van GGD Zaanstreek-Waterland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11-10-2019.

GGD Zaanstreek-Waterland voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

https://www.ggdzw.nl/ (hoofdwebsite)

Testresultaten

11-10-2019: Handmatig onderzoek in eigen beheer. Diverse onderdelen van de site zijn getest op overeenstemming met de EU richtlijn ‘EN 301 549 versie 2.1.2’ In onderstaande documenten is per onderdeel weergegeven in hoeverre een eis relevant was voor een pagina en of deze pagina daar aan voldeed.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek
    • Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie
    • Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via ons contactformulier. Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.