Ik wil iets melden

Maakt u zich zorgen over het welzijn van iemand in uw omgeving? GGD Zaanstreek-Waterland biedt advies en hulp. We zetten de verschillende contactmogelijkheden voor u op een rij.

Ik maak me zorgen over iemand die kwetsbaar is en geen hulp wil

Kent u iemand die niet goed voor zichzelf kan zorgen, en die niet goed weet waar hij of zij hulp kan vragen? Meld diegene dan aan bij ons Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ). U kunt zichzelf ook aanmelden.

Meld iemand aan via het aanmeldformulier MABZ, via e-mail, mabz@ggdzw.nl, of via telefoonnummer 075 – 651 8380 (op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur).

Ik maak me zorgen over huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling

Vermoedt u dat iemand in uw omgeving te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling? Wilt u advies of hulp? Kijk hier voor meer informatie, of neem contact op met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is gratis bereikbaar via het landelijk telefoonnummer 0800 – 2000 (24 uur per dag, 7 dagen per week)

Ik maak me zorgen over de kwaliteit of veiligheid van een kinderopvanglocatie

Heeft u een klacht over de veiligheid op een kinderopvanglocatie en dreigt er direct gevaar? Dan is het belangrijk dat u dit bij ons meldt. Ook signalen over de kwaliteit van de opvang, zonder direct gevaar, kunt u aan ons voorleggen. Neem contact met ons op via e-mail of telefoonnummer 075 – 651 83 33.
Ga voor andere klachten naar het landelijk klachtenloket Kinderopvang.

Ik wil misstanden of andere zorgen in de sport melden

Signaleert u misstanden of maakt u zich zorgen over gedrag in de sport in Zaanstad? Dan kunt u dit (anoniem) bij ons melden. U kunt zorgen of misstanden melden over: discriminatie, geweld en/of bedreiging, misbruik, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, zorgen die u niet met de vereniging wilt delen, zorgen die niet serieus worden genomen, of twijfel over een van deze problemen.

Vul ons meldformulier in of stuur een e-mail naar onze vertrouwenspersoon via veiligsportklimaatzaanstad@ggdzw.nl.

Ik heb een vraag, tip of klacht

Wij staan open voor uw vragen, tips en klachten. Neem gerust contact met ons op.