Ik wil iets melden

Maakt u zich zorgen over het welzijn van iemand in uw omgeving? GGD Zaanstreek-Waterland biedt advies en hulp. We zetten de verschillende contactmogelijkheden voor u op een rij.

Ik maak me zorgen over iemand die kwetsbaar is en geen hulp wil

Kent u iemand die niet goed voor zichzelf kan zorgen, en die niet goed weet waar hij of zij hulp kan vragen? Meld diegene dan aan bij ons Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB). U kunt zichzelf ook aanmelden.

Meld iemand aan via het aanmeldformulier MOB, via e-mail of via telefoonnummer 075 – 651 8380 (op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur).

Ik maak me zorgen over huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling

Vermoedt u dat iemand in uw omgeving te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling? Wilt u advies of hulp? Kijk hier voor meer informatie, of neem contact op met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is gratis bereikbaar via het landelijk telefoonnummer 0800 – 2000 (24 uur per dag, 7 dagen per week)

Ik maak me zorgen over de kwaliteit of veiligheid van een kinderopvanglocatie

Heeft u een klacht over de veiligheid op een kinderopvanglocatie en dreigt er direct gevaar? Dan is het belangrijk dat u dit bij ons meldt. Ook signalen over de kwaliteit van de opvang, zonder direct gevaar, kunt u aan ons voorleggen. Neem contact met ons op via e-mail of telefoonnummer 075 – 651 83 33.
Ga voor andere klachten naar het landelijk klachtenloket Kinderopvang.

Ik wil misstanden of andere zorgen in de sport melden

Signaleert u misstanden of maakt u zich zorgen over gedrag in de sport in Zaanstad? Dan kunt u dit (anoniem) bij ons melden. U kunt zorgen of misstanden melden over: discriminatie, geweld en/of bedreiging, misbruik, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, zorgen die u niet met de vereniging wilt delen, zorgen die niet serieus worden genomen, of twijfel over een van deze problemen.

Vul ons meldformulier in of stuur een e-mail naar onze vertrouwenspersoon. 

Ik heb een vraag, tip of klacht

Wij staan open voor uw vragen, tips en klachten. Neem gerust contact met ons op.