Zorg voor kwetsbaren

""

Soms lopen mensen vast. Bijvoorbeeld als zij een psychisch probleem hebben. Of als zij te maken hebben met huiselijk geweld, schulden, verslaving of sociaal isolement. GGD Zaanstreek-Waterland helpt mensen die in de problemen zijn geraakt. Dit kan ook ongevraagde hulp zijn. Bijvoorbeeld aan mensen die zelf geen hulp kunnen zoeken, of die daar het nut niet van inzien. Wij kunnen u of een kwetsbaar persoon in uw omgeving op verschillende manieren helpen.