Zorg voor kwetsbaren

""

Soms lopen mensen vast. Bijvoorbeeld als zij een psychisch probleem hebben. Of als zij te maken hebben met huiselijk geweld, schulden, verslaving of sociaal isolement. GGD Zaanstreek-Waterland helpt mensen die in de problemen zijn geraakt. Dit kan ook ongevraagde hulp zijn. Bijvoorbeeld aan mensen die zelf geen hulp kunnen zoeken, of die daar het nut niet van inzien. Wij kunnen u of een kwetsbaar persoon in uw omgeving op verschillende manieren helpen.

Ik heb advies nodig over huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling? Wilt u advies of hulp? Lees wat u kunt doen.

Ik zoek hulp bij zelfmoordgedachten

Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen over iemand anders? Lees wat u kunt doen.

Voor welke ondersteuning kan ik terecht bij Jeugdhulpverlening?

Soms heeft een kind, een jongere of een heel gezin extra ondersteuning nodig bij het opgroeien of opvoeden. 

Hoe kan ik zorgen en overlast melden?

U – of iemand in uw omgeving – kan niet goed voor zichzelf zorgen en heeft hulp nodig. Lees wat wij voor u kunnen doen.

Hoe kan ik een melding doen bij Meldpunt Veilig Sportklimaat?

Bij het Meldpunt Veilig Sportklimaat kunt u misstanden of zorgen over gedrag binnen de sportwereld in Zaanstad (anoniem) melden. Het meldpunt bestaat uit een onafhankelijk vertrouwensteam van GGD Zaanstreek-Waterland. De vertrouwenspersonen kunnen onderzoek doen naar een melding en waar nodig verdere acties ondernemen. Het doel is om sporten zo veilig mogelijk te maken.