Op dinsdag 27 maart 2018 hebben de bestuurders van de Zaanse Jeugdteams in bijzijn van de wethouder Jeroen Olthof een samenwerkingsovereenkomst getekend die richting geeft aan de volgende ontwikkelfase van de Jeugdteams. Nadat uit de verschillende evaluaties blijkt dat de aanpak van de Zaanse Jeugdteams door de Zaanse gezinnen en de professionals die met de Jeugdteams werken gewaardeerd wordt is het tijd om de verbetervoorstellen die de gezinnen en professionals aan de Jeugdteams geven op te pakken en de werkprocessen hierop aan te passen.

Het gaat hierbij erom dat de partijen hun expertise bundelen om tot een nog betere collectiviteit te komen waarbij de ondersteuning en hulp door de Jeugdteams in alle wijken vergelijkbaar in kwaliteit en toegankelijkheid is. Tegelijkertijd kunnen de Jeugdteams door hun gebundelde expertise maatwerk leveren met gebruikmaking van de specialistische achtergrond die bij de aanbieders van de Jeugdteams aanwezig is. Hierdoor krijgen gezinnen de tot nu maximaal mogelijke ondersteuning en hulp direct in hun eigen wijk. De bestuurlijk voorzitter en plaatsvervanger van de samenwerkende organisaties die de Jeugdteams mogelijk maken zijn voor de eerste periode de betrokken directeuren van Spirit! en GGD Zaanstreek-Waterland.