Ik heb een klacht over de GGD of over Veilig Thuis

De medewerkers van GGD Zaanstreek-Waterland proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Als dit zo is, horen wij dit graag. Het is voor u en ons belangrijk dat u uw klacht indient. Op deze manier kunnen wij iets aan uw klacht doen, en kunnen wij voorkomen dat in de toekomst eenzelfde probleem ontstaat.

Hoe kan ik een klacht indienen? 
U kunt een klacht over de GGD of over Veilig Thuis, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, op verschillende manieren indienen:

Digitaal/schriftelijk
Formuleer zo duidelijk mogelijk wat uw klacht is en met welke medewerker(s) u heeft gesproken. U kunt uw klacht als volgt indienen:

  • Vul het klachtenformulier in.
  • Stuur een e-mail.
  • Of stuur uw brief op naar:  GGD Zaanstreek-Waterland, t.a.v. de klachtenfunctionaris, Antwoordnummer 1200,               1500 VC Zaandam.
    Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Mondeling
Bel naar 0900 – 254 54 54 en vraag naar de klachtenfunctionaris.

Klachtenregeling
Wilt u meer weten over de procedure van de afhandeling van uw klacht? Bekijk dan: