Over de GGD

""

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-Waterland werkt iedere dag aan een gezonde en veilige omgeving van alle inwoners in de regio. Centraal staat het voorkomen van gezondheidsrisico’s en ziekten, via een gemeenschappelijke aanpak. Bijvoorbeeld door het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, het bieden van jeugdgezondheidszorg en het geven van milieu-advies. Dit doen we voor alle acht gemeenten in de regio: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Wat doet de GGD?

De GGD zet zich in voor een gezonde samenleving. Dit doen we vanuit de Wet publieke gezondheid.

Missie en visie

GGD Zaanstreek-Waterland beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid en de veiligheid van alle mensen in de regio. 

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten waar wij voor werken.

GHOR Zaanstreek-Waterland

De GHOR coördineert en regisseert de geneeskundige hulpverlening -en continuïteit daarvan- in ramp- en crisissituaties. 

Gezonde organisatie

GGD Zaanstreek-Waterland beschermt en bevordert de volksgezondheid in de regio Zaanstreek-Waterland. Op het gebied van gezondheid hebben we daarom een voorbeeldfunctie. Goed voorbeeld doet goed volgen is dan ook ons motto: doen wat we uitdragen.

Pers

Voor persvragen over GGD Zaanstreek-Waterland kunt u contact met ons opnemen.

Cijfers en feiten

Ons jaarverslag, verschillende factsheets, recente gezondheidscijfers of onze strategische agenda inzien? We hebben interessante informatie voor u op een rij gezet.

Organogram

Organogram GGD Zaanstreek-Waterland