Gezonde organisatie

""

GGD Zaanstreek-Waterland beschermt en bevordert de volksgezondheid in de regio Zaanstreek-Waterland. Op het gebied van gezondheid hebben we daarom een voorbeeldfunctie. ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ is dan ook ons motto. Voor medewerkers willen wij een gezonde werkplek/organisatie creëren. We hebben hiervoor een werkgroep Gezonde Organisatie opgezet.

Werken aan een gezonde organisatie

Onze werkgroep Gezonde Organisatie heeft een organisatiebreed beleid opgesteld. Met dit beleid willen we de gezondheid van medewerkers positief beïnvloeden. Daarnaast willen we medewerkers stimuleren de eigen gezondheid te bevorderen. Om dit te bereiken voeren we jaarlijks verschillende activiteiten uit.

Rookbeleid

Een goed voorbeeld van de Gezonde Organisatie is het rookbeleid dat in maart 2018 van kracht is gegaan. Medewerkers en bezoekers mogen niet meer op het terrein van de hoofdlocatie roken. Zo werken al onze medewerkers in een rookvrije omgeving én geven wij een goed voorbeeld aan onze klanten.

Wilt u meer weten over ons gezondheidsbeleid?