Cijfers en feiten

""

Wilt u meer weten over GGD Zaanstreek-Waterland? Bijvoorbeeld over onze activiteiten van het afgelopen jaar? Of belangrijke thema’s voor de komende jaren? U leest erover in onze jaarverslagen en beleidsstukken. Daarnaast publiceren we regelmatig cijfers en feiten over de gezondheid van de inwoners van onze regio. Actuele publicaties vindt u hier terug. Ook kunt u verschenen nieuwsbrieven lezen.

Publicaties over gezondheid inwoners Zaanstreek-Waterland

Websites

  • Gezondheidsverkenning Zaanstreek-Waterland Op deze website vindt u voornamelijk informatie uit de Gezondheidsmonitor 0-100 jaar. Dit is een vierjaarlijks grootschalig gezondheidsonderzoek in de regio. U vindt hier per thema een overzicht van hoe de situatie nu is en welke maatregelen voor verbetering kunnen zorgen.
  • Gezondheid in cijfers Op deze website kunt u gericht zoeken naar gezondheidscijfers in de regio.

 

Factsheets
In onze factsheets vindt u informatie over de stand van zaken en onze aanpak op de volgende thema’s:

 

Gezondheidsonderzoek en registratie

De Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) schrijft de GGD’en voor om de gemeenten inzicht te geven in de gezondheidssituatie van haar bevolking. Dit doen wij met het project ‘de Gezondheidsmonitor 0-100 jaar’. Hiermee brengen we de gezondheidssituatie van de bevolking in Zaanstreek-Waterland in kaart. De monitor wordt gevuld met enquête-onderzoek en analyse van interne en externe registratiegegevens. De informatie is verdeeld naar doelgroep en jaar van publiceren.

Ik wil op de hoogte blijven

Wij publiceren diverse nieuwsbrieven. Meld u aan of bekijk eerder verschenen edities.