Gezonde leefomgeving

""

Heb je vragen over je omgeving en je gezondheid? Kijk op ggdleefomgeving.nl. Daar vind je tal van onderwerpen, meer dan die op deze pagina genoemd worden. De website ggdleefomgeving.nl is een initiatief van diverse GGD-en.

Denk mee met de GGD

Laat uw stem horen over gezondheid, leefstijl, zorg en veiligheid.

Schiphol en gezondheid

Woont u in de buurt van vliegveld Schiphol dan maakt u zich misschien zorgen over effecten van luchtverkeer op uw gezondheid, en de schoolprestaties van uw kinderen. Bijvoorbeeld door luchtvervuiling en geluid.

Het RIVM startte in 2017 een vierjarig onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol. De eerste resultaten zijn in juni 2019 gepresenteerd. Lees hier meer informatie over het onderzoek. Daarnaast kunt u zelf bekijken hoe de actuele luchtkwaliteit in uw regio is, en hoe deze in een eerdere periode was.

Inwoners die slecht slapen door vliegverkeer ervaren stress

Tot deze conclusie komt GGD Kennemerland na een verdiepende studie in 5 GGD-regio’s rondom Schiphol, waaronder Zaanstreek-Waterland. Er is een toename in de beleving van ernstige geluidhinder in 2016 ten opzichte van 2012. In deze studie verkent GGD Kennemerland mogelijke verklaringen van de trends van geluidhinder en slaapverstoring van vliegverkeer in de gezondheidsmonitor. Voor het eerst zijn in een kwalitatieve studie ook interviews gehouden met een groep inwoners in GGD-regio’s rondom Schiphol, om de oorzaken van de ervaren hinder en slaapverstoring en de gevolgen ervan voor de gezondheid te kunnen verklaren. Deze interviews vonden plaats in het voorjaar van 2019. Dus vóór de coronacrisis.

Overige onderzoeken en informatie

Vragen

Heeft u vragen over Schiphol in relatie tot gezondheid dan kunt u contact opnemen met de Medisch Milieukundigen van GGD Zaanstreek-Waterland. Bel op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur naar 0900-2545454 of stuur een mail aan mmk@ggdzw.nl.