Gezondheidsonderzoek: publicaties en cijfers

""

GGD Zaanstreek-Waterland volgt de gezondheid van 320.000 inwoners van de 7 gemeenten in onze regio. Hoe gezond is de bevolking? Om deze vraag te beantwoorden doen wij regelmatig onderzoek, bijvoorbeeld door enquêtes, registreren wij gezondheidsgegevens en vertalen we landelijke gegevens naar onze regio.
Hiermee krijgen wij een beeld van de gezondheid in elke gemeente. Dit is een wettelijke taak, vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. U kunt onze onderzoeksresultaten en beleidsadviezen raadplegen of gericht zoeken naar gezondheidscijfers.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met onze epidemiologen via epi@ggdzw.nl.

Per thema alle informatie bij elkaar

Op gezondheidsverkenning.ggdzw.nl vindt u gezondheidsinformatie van 0-100 jaar per thema. Zo weet u van elk thema hoe het er nu voorstaat en welke adviezen we geven voor beleid en activiteiten. U vindt hier bijvoorbeeld hoeveel alcohol er wordt gedronken onder jongeren, volwassenen en zwangere vrouwen. Ook staat er een uitleg bij de cijfers, en vergelijken we het regionale beeld met het landelijk beeld en met eerder onderzoek. Dit is een regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning (rVTV) waarin we eens in de vier jaar informatie samenbrengen uit onderzoek, gesprekken en andere bronnen. 

Zelf cijfers opzoeken en tabellen en grafieken maken

Op gezondheidincijfers.ggdzw.nl kunt u gericht zoeken naar gezondheidscijfers. U kunt zelf tabellen maken aan de hand van de voor u relevante thema’s of criteria, bijvoorbeeld hoeveel overgewicht er voorkomt per gemeente of per leeftijdscategorie. 

Inwonerspanel

Het inwonerspanel is een groep inwoners van de regio die samen een dwarsdoorsnede vormen van de samenleving in Zaanstreek-Waterland. We vragen het inwonerspanel hun mening te geven over gezondheidsgerelateerde onderwerpen.

Dit onderzoek geeft op een snelle manier een beeld van hoe inwoners denken over allerlei thema’s die spelen.

Onder het kopje onderzoekspublicaties hieronder kunt u de resultaten van eerdere panelonderzoeken vinden.

U kunt zich hier aanmelden als lid van het panel.

Lopende onderzoeken

In 2022 staan de volgende onderzoeken gepland:

Jongvolwassenenmonitor: Eind april startte de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Dit onderzoek voeren we dit jaar voor het eerst landelijk uit in het kader van de coronapandemie. De vragenlijst gaat vooral in op de situatie van jongvolwassenen (16- tot 25-jarigen) op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, bewegen, eenzaamheid en geldzaken. Daarnaast gaat het ook over de gevolgen van corona op het welzijn.

Volwassenen en seniorenmonitor: In het najaar start de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen. Hiermee willen we de gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart brengen. Hierin komen onder andere manier van leven, lichamelijke en geestelijke gezondheid aan bod. Daarnaast is er extra aandacht voor corona en de gevolgen hiervan op het leven.

Onderzoekspublicaties

Op publicatiejaar

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Voor onderzoekspublicaties van voorgaande jaren, klik hier.

Conferenties Gezondheidsmonitoren

Op 30 september 2021 organiseerde de GGD Zaanstreek-Waterland de conferentie ‘Samenwerken aan een positieve gezondheid in Zaanstreek Waterland 0-100 jaar’. Gemeenten, GGD Zaanstreek-Waterland en gastsprekers spraken hier over grote landelijke gezondheidsvraagstukken uit de ‘Nota 2020-2024: gezondheid breed op de agenda’. De vraagstukken waren: sociaal economische gezondheidsverschillen, gezonde leefomgeving, vitaal ouder worden en mentale gezondheid en welbevinden jeugd.

Vanwege corona was er slechts een selecte groep aanwezigen. Kijk hier de beelden terug:

Tijdens de conferentie presenteerde de GGD de rapportages van de verschillende gezondheidsmonitors per gemeente. Deze rapportages lees je hier.