Gezondheidsonderzoek: publicaties en cijfers

""

GGD Zaanstreek-Waterland volgt de gezondheid van 320.000 inwoners van de 8 gemeenten in onze regio. Hoe gezond is de bevolking? Om deze vraag te beantwoorden doen wij regelmatig onderzoek, bijvoorbeeld door enquêtes, registreren wij gezondheidsgegevens en vertalen we landelijke gegevens naar onze regio.
Hiermee krijgen wij een beeld van de gezondheid in elke gemeente. Dit is een wettelijke taak, vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. U kunt onze onderzoeksresultaten en beleidsadviezen raadplegen of gericht zoeken naar gezondheidscijfers. 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met onze epidemiologen via epi@ggdzw.nl.

Per thema alle informatie bij elkaar

Op gezondheidsverkenning.ggdzw.nl vint u gezondheidsinformatie van 0-100 jaar per thema. Zo weet u van elk thema hoe het er nu voorstaat en welke adviezen we geven voor beleid en activiteiten. U vindt hier bijvoorbeeld hoeveel alcohol er wordt gedronken onder jongeren, volwassenen en zwangere vrouwen. Ook staat er een uitleg bij de cijfers, en vergelijken we het regionale beeld met het landelijk beeld en met eerder onderzoek.

Zelf cijfers opzoeken en tabellen en grafieken maken

Op gezondheidincijfers.ggdzw.nl kunt u gericht zoeken naar gezondheidscijfers. U kunt zelf tabellen maken aan de hand van de voor u relevante thema’s of criteria, bijvoorbeeld hoeveel overgewicht er voorkomt per gemeente of per leeftijdscategorie. 

Inwonerspanel

Het inwonerspanel is een groep inwoners van de regio die samen een dwarsdoorsnede vormen van de samenleving in Zaanstreek-Waterland. We vragen het inwonerspanel hun mening te geven over gezondheidsgerelateerde onderwerpen.

Dit onderzoek geeft op een snelle manier een beeld van hoe inwoners denken over allerlei thema’s die spelen.

Hier kunt u de resultaten van eerdere panelonderzoeken vinden en zich aanmelden als lid van het panel.

Lopende onderzoeken

In 2020 staan de volgende onderzoeken gepland:

  • OGGZ monitor: In beeld brengen van kwetsbare groepen.
  • In het najaar de Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren; we brengen dan de gezondheid van volwassen en senioren (19-plussers) in beeld met een (digitale) vragenlijst. De eerste resultaten zijn in de zomer van 2021 bekend.
  • In het najaar de Gezondheidsmeter Kinderen; we brengen de gezondheid van kinderen van 0-12 jaar in beeld met een (digitale) vragenlijst. De eerste resultaten zijn in de zomer van 2021  bekend.

Onderzoekspublicaties

Op publicatiejaar

2021

2020


2019

2018

2017

2016

Voor onderzoekspublicaties van voorgaande jaren, klik hier.