Wat doet de GGD?

""

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-Waterland werkt iedere dag aan een gezonde en veilige omgeving van alle inwoners, Centraal staat het voorkomen van gezondheidsrisico’s en ziekten, via een gemeenschappelijke aanpak. Bijvoorbeeld door het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, het bieden van jeugdgezondheid en het geven van milieu-advies. Dit doet de GGD voor alle 7 gemeenten in de regio: Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

De GGD zet zich in voor een gezonde samenleving

Dit doen we vanuit de Wet publieke gezondheid. Onze kerntaken zijn samengevat in deze 4 pijlers:

  1. monitoren, signaleren en adviseren
  2. uitvoerende taken gezondheidsbescherming
  3. publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises
  4. toezicht houden

Naast deze kerntaken voert de GGD taken uit op verzoek van een of meer gemeenten. We hebben een breed werkveld, dat onder andere bestaat uit:

  • gezondheidsbevordering
  • infectieziektebestrijding
  • medische milieukunde
  • jeugdgezondheid
  • geneeskundige hulpverlening
  • kinderopvang

Ook informeren en adviseren we de gemeenten in ons werkgebied over de gezondheid van de inwoners.

GGD Zaanstreek-Waterland hoort bij de koepelorganisatie GGD Nederland, die 25 GGD’en in Nederland vertegenwoordigt.