Missie en visie

""

GGD Zaanstreek-Waterland beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid en de veiligheid van alle mensen in de regio. Dat is onze missie. Daarbij staat een preventieve en collectieve aanpak voorop. Uiteraard met specifieke aandacht voor bevordering van participatie en ondersteuning van de eigen regie van mensen.

Als uitvoeringsorganisatie van de gemeenten sluit de GGD aan bij de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het sociaal domein. Het sociale domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt, zoals (gezondheids)zorg en welzijn.

De GGD werkt vanuit de bedoeling dat mensen in Zaanstreek-Waterland gezond en veilig kunnen leven. Daarbij zetten we in op de volgende speerpunten:

Preventie

Onze kracht is dat we denken en werken vanuit preventie. Op specifieke taken verlenen we hulp, maar ook daar is preventie het uitgangspunt. Als het nodig is, leiden we naar passende zorg. Ons uitgangspunt is de eigen regie van burgers. We doen wat écht nodig is.

Kennis, kunde en ervaring

De GGD heeft een sterke basis van kennis, kunde en ervaring. We spelen in op relevante ontwikkelingen, signaleren, denken vooruit en adviseren. We herkennen wat nodig is en denken als deskundig gesprekspartner mee over oplossingen.

Verbinding

De GGD overziet het speelveld en maakt verbinding met andere partijen. We ondersteunen gemeenten in het aanpakken van hun opgaven en werken op basis van hun vragen. We bieden een breed aanbod van samenhangende en elkaar versterkende diensten.

Wij werken altijd samenwerkend, pro-actief, deskundig en ondernemend. Dat zijn onze belangrijkste kernwaarden.