GHOR Zaanstreek-Waterland

De GHOR coördineert en regisseert de geneeskundige hulpverlening -en continuïteit daarvan- in ramp- en crisissituaties. Als er geen ramp of crisis is, houdt de GHOR zich bezig met onder meer het:

  • opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen;
  • informeren, adviseren en verbinden van onze geneeskundige partners;
  • evenementenadvisering op het gebied van geneeskundige- en gezondheidsaspecten.

De GHOR Zaanstreek-Waterland wordt aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD en is onderdeel van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
Lees meer over GHOR Zaanstreek-Waterland.