Meldpunt Overlast en Bemoeizorg

""

Een kwetsbaar persoon in uw omgeving heeft problemen, maar wil of kan geen hulp zoeken. Of u heeft te maken met een persoon die voor overlast zorgt voor u of voor anderen. U wil graag advies of hulp. Neem dan contact op met het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB). We zoeken zo snel mogelijk naar passende ondersteuning. U kunt ons bereiken via het aanmeldformulier MOB, via e-mail, mob@ggdzw.nl, of bel op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur naar 075-651 83 80.

Ik wil iemand aanmelden

Pilot Personen met verward gedrag

Wij werken in een pilot samen met lokale sociale wijkteams in het versterken van hun rol in het signaleren, begeleiden en doorverwijzen van mensen met verward gedrag.

Uw melding over woningvervuiling

Lees wat wij doen met uw melding over woningvervuiling.

Wanneer kan ik een melding doen?

Bij het MOB kunt u terecht als u zelf hulp nodig heeft of als u zich zorgen maakt over iemand anders. Het is een vangnet voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en niet goed weten waar zij hulp moeten vragen. We helpen bij het vinden en accepteren van de juiste ondersteuning en zorg. Meldingen kunnen gaan over een of meerdere problemen op gebied van:

  • zelfverzorging
  • wonen of financiën
  • politie of justitie
  • psychische problemen
  • verslaving 
  • sociaal netwerk 
  • veiligheid 
  • opvoeding

Hoe kan ik een melding doen?

Vul het aanmeldformulier MOB in, stuur een e-mail naar mob@ggdzw.nl of bel op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur naar 075 – 651 83 80.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Als u iemand anders aanmeldt, dan krijgt u van ons bericht over het vervolg. Als u zichzelf heeft gemeld of wanneer u bent aangemeld, neemt een medewerker van het MOB contact met u op. Deze medewerker onderzoekt de melding en kijkt samen met u hoe uw probleemsituatie kan worden aangepast. Wanneer het nodig is, bemiddelen we bij de juiste hulpverlening zodat u in goede omstandigheden en zo zelfstandig mogelijk kunt leven.