Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg

""

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Bijvoorbeeld omdat deze persoon zichzelf of zijn woning verwaarloost, overlast veroorzaakt, zware (psychische) problemen heeft, of geïsoleerd leeft? Vaak gaat het om mensen die zelf geen hulp zoeken of willen. U kunt deze persoon aanmelden bij ons Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ). Heeft u zelf hulp nodig, dan kunt u uzelf aanmelden. Twijfelt u of u een melding moet doen dan kunt u ons ook eerst bellen voor advies. 

Is er acuut gevaar? Bel dan altijd 112.   

U kunt iemand aanmelden via het aanmeldformulier, via e-mail, mabz@ggdzw.nl, of via telefoonnummer 0800 – 1205 (op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur).

Suïcidepreventie valt ook onder het MABZ.

Ik wil iemand aanmelden

Voor wie is het meldpunt bedoeld

Het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg is er voor mensen die zorg nodig hebben maar dat zelf niet willen of vragen. Het kan gaan om (zware) psychiatrische problemen, verwaarlozing, vereenzaming, verslaving, of financiële problemen. Vaak is het een combinatie van problemen. Ook kan de persoon overlast veroorzaken voor de omgeving, en een gevaar voor zichzelf of anderen zijn.   

Maakt u zich zorgen om een buurtbewoner? Bijvoorbeeld omdat de bewoner zichzelf en/of zijn woning verwaarloost, niet meer buiten de deur komt, of overlast veroorzaakt? Dan kunt u dit bij ons melden. Ook professionals zoals de politie of een wijkteammedewerker kunnen een melding doen.

Daarnaast kunnen mensen die worstelen met depressie en zelfmoordgedachten terecht bij het meldpunt. Ook voor hulp na een suïcidepoging en ondersteuning van nabestaanden na een zelfdoding. Kijk voor meer informatie op Suïcidepreventie

Wat gebeurt er met mijn melding?

Het meldpunt neemt alleen een melding in behandeling als deze niet anoniem is.
Als een melding binnen komt zoeken medewerkers van het meldpunt eerst uit wat er precies aan de hand is. Hebben we nog extra vragen dan nemen we contact met u op. Als het nodig is, gaan we langs bij de persoon over wie u zich zorgen maakt. Samen met deze persoon probeert het meldpunt een oplossing voor de problemen te vinden. Omdat het meldpunt niet zelf hulpverlening biedt, organiseren wij hulp als dat nodig is.

Bij ernstige situaties
Als de situatie ernstig is en de persoon een gevaar voor zichzelf en anderen vormt, kan verplichte zorg nodig zijn. Het inzetten van verplichte zorg valt onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Wat hoor ik terug over mijn melding?

Geeft de gemelde persoon daar toestemming voor óf bent u familie en zijn er redenen om u zonder toestemming te informeren? Dan delen wij de resultaten van het onderzoek met u. In alle andere gevallen kunnen wij u vanwege privacywetgeving niets vertellen over de uitkomst.

Iemand heeft een melding over mij gedaan bij het meldpunt. Wat betekent dat?

Dat betekent dat iemand zich zorgen over u maakt en vermoedt dat u hulp nodig heeft. Het meldpunt onderzoekt wat er nodig en mogelijk is. Het kan zijn dat ze inschatten dat de problemen zo ernstig zijn dat zorg verplicht opgelegd kan worden. Dat gebeurt niet zomaar, daar gaat een verkennend onderzoek aan vooraf.

  • Blijkt uit het verkennend onderzoek dat zorg nodig is? Uit een gesprek moet blijken of u open staat voor vrijwillige zorg.
  • Is vrijwillige zorg geen oplossing en is er haast? Dan besluit de burgemeester tot een crisismaatregel.
  • Is er geen directe haast? Dan wordt de voorbereiding gestart voor een zorgmachtiging. De rechter doet daarover uitspraak.
  • Verplichte zorg mag alléén worden gegeven als er géén andere mogelijkheden meer zijn. Wat kan en wil de betrokkene zelf? Wat kan zijn omgeving betekenen? Dat wordt altijd eerst uitvoerig onderzoek.

Kijk voor uitgebreidere informatie op www.mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz.

Voor welke gemeenten werkt het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg?

Het MABZ werkt voor de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Landsmeer, Edam-Volendam, Oostzaan, Waterland en Purmerend. Inwoners van deze gemeenten kunnen terecht bij het meldpunt.