Infectieziekten

""

GGD Zaanstreek-Waterland wil het verspreiden van infectieziekten zoveel mogelijk tegengaan. In de Wet publieke gezondheid staan maatregelen hiervoor. Zo zijn medisch behandelaren in de regio Zaanstreek-Waterland verplicht bepaalde infectieziekten te melden aan ons te melden. Ook instellingen waar kwetsbare bevolkingsgroepen verblijven, hebben een meldingsplicht in geval van een ongewoon aantal zieken met besmettelijke klachten. Wij sporen de infectiebron op en gaan na of mensen uit de omgeving van de patiënt risico lopen. Daarna nemen we maatregelen om verder besmetten en verspreiden van de ziekte te voorkomen.

Ik wil een infectieziekte melden

Bel tijdens kantooruren: 075 – 651 83 16
Bel buiten kantooruren: 020 – 555 5555

Ik wil op de hoogte blijven

Meld u aan voor onze nieuwsbrief over infectieziektebestrijding of bekijk eerder verschenen nieuwsbrieven. 

Meldingsplicht voor behandelaren

Voor een aantal infectieziekten geldt een wettelijke meldingsplicht. Dit betekent, dat behandelaren (artsen en verloskundigen) en laboratoria die een infectieziekte vaststellen dit moeten melden aan de GGD, conform de Wet publieke gezondheid. De GGD meldt het anoniem aan het RIVM voor landelijke surveillance.

Meldingsplicht voor zorginstellingen, kindercentra en basisscholen

Bepaalde bevolkingsgroepen zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Dit zijn met name zieke personen, jonge kinderen, hoogbejaarden en verstandelijk gehandicapten. Daarom heeft een aantal instellingen, waar deze groepen verblijven, een wettelijke plicht om de GGD op de hoogte te stellen van een ongewoon aantal mensen met een infectieziekte. Het gaat hierbij onder meer om scholen, kinderdagverblijven, verpleeg- en verzorgingshuizen.

Ik wil een infectieziekte melden

E-mail ons, meldingizb@ggdzw.nl, of bel tijdens kantooruren naar 075 – 651 83 16. Buiten kantooruren kunt u het volgende nummer bellen: 020 – 555 5555.

Houd bij uw melding de volgende gegevens bij de hand:

  • Naam, adres, geboortedatum, Burgerservicenummer en geslacht van de patiënt
  • Datum eerste ziektedag
  • Infectieziekte en manier van vaststellen
  • Vaccinatietoestand, eventuele chemoprofylaxe en mogelijke bron.

Verder willen we weten of de patiënt of iemand uit zijn/haar omgeving betrokken is bij voedselbereiding, of werkt in de verzorging of verpleging. Ook ontvangen we graag een kopie van de uitslag.

Ik wil informatie over infectieziekten en hygiëne voor kindercentra en basisscholen

Wilt u eenvoudig toegang tot informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen? Download dan de KIDDI-app. Ook kunt u terecht op de volgende webpagina’s:

Meer weten? Onze gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten helpen u graag. E-mail ons, meldingizb@ggdzw.nl, of bel tijdens kantooruren naar 075 – 651 83 16.