Politie en justitie

""

GGD Zaanstreek-Waterland zet zich in voor kwetsbare mensen in de regio. Een groep waar u binnen politie of justitie ook mee te maken heeft. Om deze kwetsbare personen goed te ondersteunen, is een sterke ketenaanpak belangrijk. Daarom werken we op een aantal terreinen samen. Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u van gedachten wisselen over onze samenwerking? Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen.

Ik maak me zorgen om iemand

Heeft u te maken met iemand die niet goed voor zichzelf kan worden, en die niet goed weet waar hij of zij hulp kan vragen? Meld de probleemsituatie bij ons Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB).

Ik wil me inzetten voor zelfmoordpreventie

Samen met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland gaan we voor minder zelfmoord in de regio. We zetten in op intensievere samenwerking van partijen binnen én buiten de zorgsector.

Ik vermoed huiselijk geweld of mishandeling

Overleg met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Wat is de pilot Personen met verward gedrag?

Wij werken in een pilot samen met lokale sociale wijkteams in het versterken van hun rol in het signaleren, begeleiden en doorverwijzen van mensen met verward gedrag.

Wat is het Veiligheidshuis?

In het Veiligheidshuis werken politie, justitie en andere partijen samen om complexe problemen duurzaam op te lossen.

Cijfers en feiten

Ons jaarverslag, verschillende factsheets, recente gezondheidscijfers of onze strategische agenda inzien? We hebben interessante informatie voor u op een rij gezet.