Medici, zorg- en hulpverleningsorganisaties

""

Als professional binnen een hulp- of zorgverleningsorganisatie heeft u waarschijnlijk regelmatig te maken met kwetsbare mensen. Om risico’s voor hun gezondheid en welzijn te voorkomen of te beperken, kunt u samenwerken met GGD Zaanstreek-Waterland. Bijvoorbeeld als er sprake is van een (vermoedelijk) besmettelijke ziekte. Over deze en andere onderwerpen waar u in uw werk mee te maken krijgt, geven we graag advies en ondersteuning.

Voor vragen over de te nemen maatregelen om besmettingen te voorkomen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met het team Infectieziektebestrijding van de GGD via  075 – 651 83 16 of meldingizb@ggdzw.nl. IZB Zaanstreek-Waterland is niet te bereiken buiten kantoortijden.

Er is een tekort aan artsen Infectieziektebestrijding. Iets waar de GGD’en al jaren voor waarschuwen. Dit betekent dat er in Zaanstreek-Waterland buiten kantoortijden geen arts IZB beschikbaar is. Er wordt hard gewerkt aan een structurele oplossing voor deze krapte.

Ik wil een beroepsvaccinatie