Prenataal huisbezoek

Een verloskundige zorgverlener controleert in de regel de groei en ontwikkeling van de baby tijdens de zwangerschap. Zwangeren kunnen daar vragen stellen rondom zwangerschap en bevallen. Als er ook vragen of problemen zijn rond huisvesting, geldzaken of op relationeel gebied kunnen ze terecht bij het Sociale Wijkteam.

De jeugdverpleegkundige kan ook – laagdrempelig – hulp bieden bij het toeleiden naar passende hulpverleners. Soms is het belangrijk om de aanstaande gezinssituatie alvast in kaart te brengen. Bijvoorbeeld omdat een zwangere haar eerste kind verwacht en nog geen beeld heeft over hoe de zorg rondom haar kindje straks is georganiseerd. Zwangeren kunnen in dat geval gebruik maken van een huisbezoek door een jeugdverpleegkundige. 

Het prenataal huisbezoek is bedoeld voor zwangere vrouwen, die net dat extra steuntje in de rug of begeleiding of extra uitleg over de jeugdgezondheidszorg nodig hebben. Tijdens dit huisbezoek bespreekt de zwangere met de jeugdverpleegkundige hoe het met haar en haar gezin gaat. Haar vragen en zorgen zijn het onderwerp van gesprek.

De kennismaking met de Jeugdgezondheidszorg gaat met een intake huisbezoek, die normaal plaatsvindt als een kindje 2 weken oud is. Deze halen we nu dan als het ware naar voren.
Is er meer hulp nodig? Dan helpt de jeugdverpleegkundige om de adequate hulp te vinden.

Aanmelden

Als verloskundige, gynaecoloog of andere betrokken beroepsprofessional kunt u deze vrouwen aanmelden via prenataalhuisbezoek@ggdzw.nl.

Wilt u de volgende gegevens meesturen:

  • Gegevens zwangere:
    Naam, adres, telefoonnummer, á terme.
  • Reden van aanmelding:
    Bijvoorbeeld: onzekerheid over het ouderschap, relatie, sociaal netwerk, scholingsniveau, werk en inkomen, huisvesting, taalbarrière.
  • Zijn er zorgen om te delen? Zo ja, welke?
  • Toestemming van de zwangere voor aanmelding? Ja/Nee