Tattooshops en schoonheidssalons

""

Bent u eigenaar van een tattooshop of een schoonheidssalon? Waar u tatoeëert, piercet of een permanente make-up zet? Dan heeft u een vergunning nodig waarmee u zogenaamde huidpenetrerende handelingen mag verrichten. Vraag deze eenvoudig aan bij GGD Zaanstreek-Waterland.

Aanvraagformulier vergunning

Vraag een vergunning aan voor huidpenetrerende handelingen.

Filmpjes over hygiënerichtlijn

Zo pas je de hygiënerichtlijnen toe

Ik wil een vergunning aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, moet uw bedrijf aan deze voorwaarden van het RIVM voldoen. Voor de hygiënerichtlijnen kunt u terecht bij het LCHV. Als dit in orde is, vul dan dit aanvraagformulier volledig in. U kunt het ingevulde formulier naar ons opsturen via inspectie@ggdzw.nl of schriftelijk naar:

GGD Zaanstreek-Waterland
T.a.v. team Toezicht
Vurehout 2
1507 EC Zaandam

Heeft u al een vergunning? Dan moet uw aanvraag uiterlijk 8 weken en drie dagen voor het einde van uw lopende vergunning ingediend zijn.

U ontvangt van ons binnen 2 weken een reactie en binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag (wel/geen vergunning). Wij verstrekken de vergunning uit naam van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport.

Ik wil een vrijstelling voor een vergunning aanvragen

Vrijstelling vergunning voor evenementen

U vraagt een vrijstelling voor een vergunning van tatoeëren en piercen aan als u een evenement organiseert waar een mogelijkheid is om een piercing of tatoeage te laten zetten. Aan een vrijstelling voor de vergunningplicht zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn onder andere afhankelijk van het aantal artiesten en eerdere positieve of negatieve ervaringen met het evenement. Vraag de vrijstelling ten minste 2 maanden vóór de aanvang van het evenement aan bij GGD Zaanstreek – Waterland. U gebruikt hiervoor het formulier Vrijstellingsaanvraag.

Ik wil meer informatie

Neem contact met ons op via telefoonnummer 075 – 651 83 33 of stuur een e-mail aan inspectie@ggdzw.nl.

Tarieven vergunningen

 

Tarieven vergunningverlening tatoeage, piercing en permanente make-up
Soort inspectie Tarief er 1 juli 2019
Gaat­jes prik­ken in oren en neus­vleu­gels met een pier­cing­in­stru­ment, waar­bij geen ma­te­ri­a­len ge­ste­ri­li­seerd wor­den. € 216,44
Ta­toeëren, waar­on­der cos­me­ti­sche ta­toe­a­ge of per­ma­nen­te make-up, waar­bij op de lo­ca­tie géén in­stru­men­ten ge­ste­ri­li­seerd wor­den. € 378,77
Ta­toeëren, waar­on­der cos­me­ti­sche ta­toe­a­ge of per­ma­nen­te make-up, waar­bij in­stru­men­ten ge­ste­ri­li­seerd wor­den. € 432,88
Pier­cen, waar­bij géén ma­te­ri­a­len ge­ste­ri­li­seerd wor­den. € 378,77
Pier­cen, waar­bij ma­te­ri­a­len ge­ste­ri­li­seerd wor­den. € 432,88
Com­bi­na­tie van bo­ven­staan­de ac­ti­vi­tei­ten. € 541,10
Reiskos­ten per kwar­tier (op basis van www.routenet.nl) € 27,06
Her­in­spec­tie per uur € 108,22
Vrij­stel­ling op ba­sis van ar­ti­kel 3 van de Wa­ren­wet­re­ge­ling vrij­stel­ling ver­gun­nings­plicht
ta­toeëren en pier­cen
€ 432,88
Vrij­stel­ling op ba­sis van ar­ti­kel 3 van de Wa­ren­wet­re­ge­ling vrij­stel­ling ver­gun­nings­plicht
ta­toeëren en pier­cen, waar­bij is vast­ge­steld dat de vrij­stel­ling in aan­mer­king komt voor een ge­re­du­ceerd ta­rief
€ 162,33

Vergunning aanvragen tijdens de coronamaatregelen

Aanvraag voor tatoeëerders, piercers en schoonheidsspecialisten
Als GGD nemen wij de maatregelen in acht om de verspreiding van corona te voorkomen.
Voor tatoeëerders, piercers, schoonheidsspecialisten en andere zogenoemde contactberoepen geldt tot 6 april dat zij hun vak niet mogen uitoefenen. Voor de duidelijkheid, dat geldt ook voor 1-op-1 afspraken en alle alternatieve manieren om toch een persoon te kunnen behandelen.
Er kan op elk moment aanpassing van de overheidsmaatregelen plaatsvinden als daar aanleiding toe is. Deze maatregel kan dus ook worden aangepast of verlengd. Kijk voor de laatste informatie op de site van de Rijksoverheid.

Wat betekent dit voor uw aanvraag?
Normaal gesproken beslissen wij binnen tien weken over uw aanvraag. Dit is nu niet het geval. Wij schorten de aanvraag in ieder geval op tot 6 april. Na 6 april beoordelen wij of de maatregelen het toelaten om de aanvraag verder te behandelen. Als dit niet het geval is, dan schorten wij de aanvraag verder op. Wij informeren u hier dan over.

Wat betekent dit voor uw vergunning?
Zolang de aanvraag in behandeling is, blijft uw huidige vergunning geldig. Ook als de termijn is verlopen. De NVWA weet hiervan en houdt hier rekening mee.