Tattooshops en schoonheidssalons

""

Bent u eigenaar van een tattooshop of een schoonheidssalon? Waar u tatoeëert, piercet of een permanente make-up zet? Dan heeft u een vergunning nodig waarmee u zogenaamde huidpenetrerende handelingen mag verrichten. Vraag deze eenvoudig aan bij GGD Zaanstreek-Waterland.

Aanvraagformulier vergunning

Vraag een vergunning aan voor huidpenetrerende handelingen.

Filmpjes over hygiënerichtlijn

Zo pas je de hygiënerichtlijnen toe

Ik wil een beroepsvaccinatie

Ik wil een vergunning aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, moet uw bedrijf aan deze voorwaarden van het RIVM voldoen. Voor de hygiënerichtlijnen kunt u terecht bij het LCHV. Als dit in orde is, vul dan dit aanvraagformulier volledig in. U kunt het ingevulde formulier naar ons opsturen via inspectie@ggdzw.nl.

Heeft u al een vergunning? Dan moet uw aanvraag uiterlijk 8 weken en drie dagen voor het einde van uw lopende vergunning ingediend zijn.

U ontvangt van ons binnen 2 weken een reactie en binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag (wel/geen vergunning). Wij verstrekken de vergunning uit naam van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport.

Ik wil een vrijstelling voor een vergunning aanvragen

Vrijstelling vergunning voor evenementen

U vraagt een vrijstelling voor een vergunning van tatoeëren en piercen aan als u een evenement organiseert waar een mogelijkheid is om een piercing of tatoeage te laten zetten. Aan een vrijstelling voor de vergunningplicht zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn onder andere afhankelijk van het aantal artiesten en eerdere positieve of negatieve ervaringen met het evenement. Vraag de vrijstelling ten minste 2 maanden vóór de aanvang van het evenement aan bij GGD Zaanstreek – Waterland. U gebruikt hiervoor het formulier Vrijstellingsaanvraag.

Ik wil meer informatie

Neem contact met ons op via telefoonnummer 075 – 651 83 33 of stuur een e-mail aan inspectie@ggdzw.nl.

Tarieven vergunningen

Tarieven vergunningverlening tatoeage, piercing en permanente make-up

Soort inspectie Tarief per 1 juli 2023
Gaat­jes prik­ken in oren en neus­vleu­gels met een pier­cing­in­stru­ment € 245,27
Ta­toeëren, waar­on­der cos­me­ti­sche ta­toe­a­ge of per­ma­nen­te make-up (excl. steriliseren) € 429,19
Ta­toeëren, waar­on­der cos­me­ti­sche ta­toe­a­ge of per­ma­nen­te make-up (incl. steriliseren) € 490,51
Pier­cen, waar­bij géén ma­te­ri­a­len ge­ste­ri­li­seerd wor­den € 429,19
Pier­cen, waar­bij ma­te­ri­a­len ge­ste­ri­li­seerd wor­den € 490,51
Com­bi­na­tie van bo­ven­staan­de ac­ti­vi­tei­ten € 613,15
Voorrijkosten per kwartier obv routeplanner € 30,56
Her­in­spec­tie en onderzoek naar aanleiding van wijzigingsverzoek per uur € 118,14
Vrij­stel­ling op ba­sis van ar­ti­kel 3 van de Wa­ren­wet­re­ge­ling vrij­stel­ling ver­gun­nings­plicht ta­toeëren en pier­cen € 490,51
Vrij­stel­ling op ba­sis van ar­ti­kel 3 van de Wa­ren­wet­re­ge­ling vrij­stel­ling ver­gun­nings­plicht ta­toeëren en pier­cen, waar­bij is vast­ge­steld dat de vrij­stel­ling in aan­mer­king komt voor een ge­re­du­ceerd ta­rief € 183,95

 

Gegevens laten wijzigen

Wilt u een wijziging in uw gegevens of verhuizing doorgeven, dan kan dat via www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/wijzigingsformulier.