Scholen

""

Als professional binnen het primair en voortgezet onderwijs zorgt u voor een veilige en gezonde omgeving voor kinderen. De Jeugdgezondheidszorg van GGD Zaanstreek-Waterland kan u hierbij op verschillende manieren ondersteunen. Zo kunnen onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen de ontwikkeling van uw leerlingen volgen. Daarnaast kunt u een beroep op ons doen als u een gezonde leefstijl bij kinderen wilt stimuleren. Of voor ondersteuning bij rouw en verdriet. Verder helpen we als u vermoedt dat er een besmettelijke ziekte heerst op uw school of bij vermoedens van kindermishandeling.

Wat kan de Jeugdgezondheidszorg voor mijn school betekenen?

Aan elke school is een team van deskundigen van onze Jeugdgezondheidszorg verbonden. Ontdek wat we naast het standaard aanbod, nog meer voor uw school kunnen doen.

Ik wil informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

GGD Zaanstreek -Waterland neemt in het najaar van 2019 de Gezondheidsmonitor Jeugd af bij leerlingen van de 2e en 4e klas van het regulier voortgezet onderwijs.

Ik wil een gezonde leefstijl bij leerlingen stimuleren

Wilt u het drinken van water stimuleren? Of nieuwe afspraken maken over trakteren en deze vast leggen in beleid? 

Ik wil het welbevinden van mijn leerlingen bevorderen

Wat doet u in het geval van pesten in de klas? Hoe kunt u reageren op seksueel getint gedrag van de leerlingen? Of wat doet u als een dierbare van een klasgenoot overlijdt? We geven u antwoord op deze en nog veel meer vragen over het welbevinden van uw leerlingen.

Ik vermoed huiselijk geweld of kindermishandeling bij een leerling

Overleg met Veilig Thuis is een belangrijk onderdeel van de meldcode huiselijk geweld.

Ik vermoed dat er een infectieziekte heerst op onze school

Wat moet u weten over uw meldplicht van een (vermoedelijk) besmettelijke ziekte op uw school?

Hoe kan een gezond binnen- en buitenmilieu bijdragen aan gezondheid?

Als u de richtlijnen voor een gezond binnen- en buitenmilieu volgt, beperkt u het risico op verspreiding van infectieziekten onder uw leerlingen en medewerkers.

Hoe werkt hulp bij incidenten en crises?

Heeft er een incident plaatsgevonden? En vermoedt u dat dit maatschappelijke onrust onder leerlingen en/of ouders tot gevolg heeft? 

Cijfers en feiten

Ons jaarverslag, verschillende factsheets, recente gezondheidscijfers of onze strategische agenda inzien? We hebben interessante informatie voor u op een rij gezet.

Ik wil op de hoogte blijven

Meld u aan voor de nieuwsbrieven Gezond op school en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Zaanstad. Of lees eerder verschenen edities terug.

Themabijeenkomsten

Wilt u ouders extra informatie bieden over over opvoeding en gezondheid van kinderen? Wij verzorgen allerlei themabijeenkomsten hierover.

Aanvragen ondersteuningsaanbod Gezonde School

Wilt uw school een Gezonde School worden of blijven? Vraag dan tot en met 18 april subsidie aan.