Scholen

""

Als professional binnen het primair en voortgezet onderwijs zorgt u voor een veilige en gezonde omgeving voor kinderen. De Jeugdgezondheid van GGD Zaanstreek-Waterland kan u hierbij op verschillende manieren ondersteunen. Zo kunnen onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen de ontwikkeling van uw leerlingen volgen. Daarnaast kunt u een beroep op ons doen als u een gezonde leefstijl bij kinderen wilt stimuleren. Of voor ondersteuning bij rouw en verdriet. Verder helpen we als u vermoedt dat er een besmettelijke ziekte heerst op uw school of bij vermoedens van kindermishandeling.

GGD Zaanstreek-Waterland kan jouw school op diverse gebieden adviseren en/of ondersteunen. Klik hier voor een overzicht met vragen of zorgen je bij de GGD terecht kan.

Als GGD hanteren we de RIVM richtlijnen voor zorgprofessionals. Dat houdt in, dat we ook binnen de 1,5 m afstand komen als de werkzaamheden daar om vragen. En dat we persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken als dat nodig is.
De onderzoeken die onze medewerkers uitvoeren op het consultatiebureau en op scholen maken het namelijk niet altijd mogelijk om de 1,5 meter afstand te bewaren.
We gaan er hierbij uiteraard van uit dat de kinderen en onze medewerker geen klachten hebben die op corona wijzen op het moment dat het gezondheidsonderzoek plaatsvindt.

Aanvragen ondersteuningsaanbod Gezonde School

Wilt uw school een Gezonde School worden of blijven? Vraag dan tot en met 18 april subsidie aan.

Vragen over corona

Er zijn verschillende websites die allerlei informatie leveren over het leven en werken met corona.