Hulpverlening bij incidenten en crises

""

Met incidenten en crises kunnen we allemaal te maken krijgen. Als deze voorkomen in het domein van publieke gezondheid of het sociaal domein, heeft GGD Zaanstreek-Waterland een wettelijke verantwoordelijkheid om hulp te verlenen. Hierin onderscheiden we twee soorten hulpverlening: psychosociale hulpverlening, en hulp bij ingrijpende gebeurtenissen en maatschappelijke onrust. We vertellen u graag over de mogelijkheden.

Wanneer roep ik psychosociale hulpverlening in?

Werkt u bij een school, zorginstelling of sportvereniging en is er sprake van een incident dat vermoedelijk lijdt tot psychosociale schade? Zoals grote brand, ongeluk met meerdere slachtoffers of zedenzaak? Dan kunt u psychosociale hulpverlening inzetten.

Wat is psychosociale hulpverlening?

Psychosociale hulpverlening is er ten eerste voor de personen die een ramp of incident hebben meegemaakt, de direct getroffenen. Ook is er hulpverlening voor personen die een relatie hebben met de direct getroffenen. Zoals de partner, kinderen, familie, vrienden, collega’s en ooggetuigen. De getroffenen krijgen een eerste opvang, informatie en advies.

Wat doet de GGD?

Wij coördineren de hulp die de verschillende hulpverleners geven. Dit doen we door het inzetten van een kernteam Psychosociale hulpverlening (kernteam PSH). Ook zorgen we ervoor dat betrokkenen de juiste hulp krijgen, en stellen we een opvangteam PSH samen. Dit team neemt de uitvoering van de psychosociale zorg voor haar rekening. Het bestaat uit medewerkers van de GGD, Slachtofferhulp, Parnassia Bavo Groep, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en soms ook andere organisaties.

Hoe roep ik psychosociale hulpverlening in?

Het kernteam PSH is 24 uur per dag bereikbaar voor hulp, overleg en advies:

  • Op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur via telefoonnummer 075 – 651 92 92;
  • Buiten kantoortijden via de meldkamer Ambulancezorg, telefoonnummer 088 – 012 98 37 (vraag naar de leider van het kernteam PSH).

Wanneer roep ik hulp bij ingrijpende gebeurtenissen en maatschappelijke onrust in?

Werkt u bij een school, zorginstelling of sportvereniging en is er sprake van een incident dat vermoedelijk maatschappelijke onrust tot gevolg heeft(bijvoorbeeld een zedenzaak). Dan kunt u mogelijk een beroep doen op ondersteuning door de GGD.

Wat is hulp bij ingrijpende gebeurtenissen en maatschappelijke onrust?

In het brede veld van maatschappelijke onrust en ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen richten wij ons nadrukkelijk op de sociale omgeving van het slachtoffer. Hieronder vallen onder meer het gezin, de school, kinderopvang, (sport)club en buurt. Wij geven hen advies over hoe om te gaan met de gebeurtenis. Dit doen we in gesprekken en tijdens collectieve voorlichting. Het doel is de negatieve maatschappelijke effecten van de gebeurtenis zoveel mogelijk te beperken.

Wat doet de GGD?

Hulp speciaal voor jeugd

Onze Jeugdgezondheid heeft een aantal ervaren experts maatschappelijke onrust in dienst. Specifiek voor de doelgroep jeugd zijn twee protocollen van toepassing:

  • Protocol Verdriet en rouw op kinderopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
    Bij het overlijden van een leerling, docent of ouder kan er behoefte zijn aan begeleiding door de Jeugdgezondheid.
  • Protocol Zedenzaken en maatschappelijke onrust
    Dit protocol is ontwikkeld door de politie, GGD, slachtofferhulp, GGZ en gemeente. Als er bij een zedenzaak maatschappelijke onrust dreigt, wordt er een team van vertegenwoordigers van deze organisaties bijeengeroepen. De zedenzaak kan zowel een ‘nieuwe’ zedenzaak zijn, als een terugkerend zedendelinquent.

Hulp bij andere gebeurtenissen en onrust

Naast rouw en zedenzaken, kunnen ook andere zaken leiden tot onrust en behoefte aan ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de impact van een strafzaak, terroristische aanslagen, of een grote brand.

Wanneer roep ik hulp bij ingrijpende gebeurtenissen en maatschappelijke onrust in?

Bij een (dreigende) calamiteit of crisis is de aandachtfunctionaris maatschappelijke onrust 24 uur per dag bereikbaar voor hulp, overleg en advies:

  • Op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur via telefoonnummer 075 – 651 92 92;
  • Buiten kantoortijden via de meldkamer Ambulancezorg, telefoonnummer 088 – 012 98 37 (vraag naar de leider van het kernteam PSH).