Woningcorporaties

""

Als woningcorporatie geeft u om het welzijn van uw huurders. U kunt GGD Zaanstreek-Waterland raadplegen bij vragen van huurders over de situatie in en om huis in relatie tot hun gezondheid. Ook als u signalen krijgt van kwetsbare personen die in uw woningen verblijven, kunt u ons om advies vragen. Wij denken graag met u mee.

Hoe zorg ik voor een gezonde huurwoning

De woning die u beheert, heeft invloed op de gezondheid van uw huurders. U kunt met verschillende factoren rekening houden.

Hoe werkt hulp bij incidenten en crises?

Heeft u te maken met (dreigende) calamiteiten en crises? Mogelijk kunnen we u ondersteunen.

Ik maak me zorgen om iemand

Heeft u te maken met iemand die niet goed voor zichzelf kan zorgen en die niet goed weet waar hij of zij hulp kan vragen? Meld de probleemsituatie bij ons Meldpunt Overlast en Bemoeizorg.

Wat is de pilot 'Personen met verward gedrag'?

Wij werken in een pilot samen met lokale sociale wijkteams in het versterken van hun rol in het signaleren, begeleiden en doorverwijzen van mensen met verward gedrag.

Ik vermoed huiselijk geweld of mishandeling

Bij vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling kunt u gebruik maken van de meldcode Veilig Thuis.

Ik wil me inzetten voor zelfmoordpreventie

Samen met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland gaan we voor minder zelfmoord in de regio. We zetten in op intensievere samenwerking van partijen binnen én buiten de zorgsector.