Gezonde huurwoning

""

De omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Deze plekken vormen hun leefomgeving. De woningen die u beheert, zijn hier een belangrijk onderdeel van. Hoe zorgt u voor een prettige leefomgeving voor uw huurders? Waar bijvoorbeeld geen sprake is van stank, schimmel of vocht? Als woningcorporatie kunt u bij GGD Zaanstreek-Waterland terecht voor informatie en advies over milieuonderwerpen en hun relatie tot gezondheid. We zetten een aantal onderwerpen voor u op een rij.

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Het is vroeger veel gebruikt in verschillende toepassingen, zoals golfplaten, oude waterleidingbuizen en brandwerende platen. Blootstelling aan asbest kan tot gezondheidsproblemen leiden. Bijvoorbeeld een zeldzame, maar ernstige vorm van kanker.

Bodemverontreiniging

De bodem in Nederland is op vele locaties verontreinigd. Dit komt bijvoorbeeld door industriële activiteiten in het verleden, of doordat een sloot ooit is gedempt met verontreinigde grond van een andere locatie. Elke bodemverontreiniging is anders, daarom kunnen we slechts algemeen ingaan op de punten die een rol spelen bij de beoordeling van de gezondheidsrisico’s van een bodemverontreiniging.

Geluid

Geluid kan hinderlijk zijn als het langdurig hard en ongewenst is. Het kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Wegverkeer en buren zijn in Nederland de belangrijkste bronnen van lawaai, gevolgd door vliegverkeer.

Laagfrequent geluid

Een bijzonder soort geluid is zogenaamd laagfrequent geluid (LFG). Niet iedereen kan LFG altijd waarnemen. Mensen die last hebben van LFG omschrijven het vaak als een zware bromtoon of het gedreun van een draaiende wastrommel. Sommige mensen voelen het geluid als een trilling of druk op de oren, het hoofd, de keel of de borst.

Geur

Als iemand een geur onaangenaam vindt, spreken we van geurhinder of stank. Dit komt relatief veel voor in Nederland. De mate waarin mensen een geur als hinderlijk ervaren, is niet direct bepalend voor het ontstaan van gezondheidsrisico’s. Dit is afhankelijk van de stof zelf.

Houtkachels

De open haard of houtkachel gaat meestal aan voor de gezelligheid. Tijdens het stoken van hout komen altijd schadelijke stoffen vrij. Als uw huurders letten op een paar eenvoudige punten, kunnen ze overlast en gezondheidsklachten voorkomen of beperken en toch genieten van een gezellig vuurtje.

Koolmonoxide

Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld olie, gas en hout. Dit gebeurt als er te weinig aanvoer van zuurstof is, met name in slecht geventileerde ruimtes. Een niet goed onderhouden gastoestel vormt ook een risico. Uw huurder kan hierdoor koolmonoxidevergiftiging krijgen.

Kwik

Kwikdamp kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Grote hoeveelheden kwik kunnen vrijkomen door het breken van kwikhoudende apparaten (baro- en thermometers). Als kwik eenmaal vrijkomt in een woning, is het belangrijk om snel maatregelen te nemen. Ook de manier van opruimen is van belang. Als een professioneel bedrijf het kwik in vloeren niet goed opruimt, kunnen er ongemerkt resten overblijven. Dat heeft mogelijk grote gezondheidsrisico voor uw (volgende) huurder.

Lood

Ondanks diverse maatregelen om lood in het milieu te verminderen, kan lood in huis nog in verschillende toepassingen voorkomen. Het is vooral schadelijk voor de gezondheid van (ongeboren) kinderen.

Luchtverontreiniging

Diverse maatregelen hebben de luchtkwaliteit sterk verbeterd. Toch leidt luchtverontreiniging nog steeds tot gezondheidsproblemen. De grootste bronnen van luchtverontreiniging zijn verkeer en industrie. De belangrijkste stoffen die de lucht vervuilen, zijn fijn stof, stikstofdioxiden en ozon.

Ongedierte

Een dierplaag in en rondom het huis kan tot veel ergernis leiden. Sommige dieren kunnen ook gevaarlijk zijn voor uw gezondheid . Voor informatie over de diverse dierplagen en de bestrijding ervan, kunt u terecht op de website van GGD Amsterdam. Met vragen over ongediertebestrijding kunt u terecht bij een professionele ongediertebestrijder.

Radon

Radon is een radioactief vervalproduct van radium. Het komt van nature in de bodem voor en geeft ioniserende straling af. Radon komt vrij uit de bodem en bouwmaterialen. Blootstelling aan radon kan tot longkanker leiden.

Rook bij brand

Schone rook bestaat niet. Elke rookwolk bevat stoffen die op termijn schadelijk kunnen zijn. Dus niet alleen bij chemische branden, maar ook woningbranden, branden bij bedrijven, voertuigen en zelfs bos- en heidebranden.

Schimmels

Schimmelsporen en -deeltjes kunnen, bij personen die daar gevoelig voor zijn, allergische reacties veroorzaken.

Ventilatie

Door goede ventilatie kunt u (gezondheids)problemen voorkomen. Normaal gesproken is de buitenlucht schoner en droger dan de lucht binnenshuis. Ventilatie brengt schone, droge lucht in het huis en zorgt ervoor dat schadelijke stoffen en vochtige lucht de woning verlaten. Als er onvoldoende ventilatie is in een woning, blijven de schadelijke stoffen en verbrandingsgassen binnenshuis en wordt het huis vochtig. Dit is niet goed voor de gezondheid van uw huurders.

Vocht in huis

Vocht kan naast vermindering van het woongenot, indirect leiden tot gezondheidsklachten bij personen die overgevoelig zijn voor huisstofmijt of schimmels.