Kinderopvang

Kinderregenlaarsjes op een rek

Als professional binnen de kinderopvang of peuterspeelzaal wilt u natuurlijk zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor kinderen. Om deze veiligheid en gezondheid te waarborgen, zijn er wetten en protocollen opgesteld. GGD Zaanstreek-Waterland voert regelmatig inspecties uit om te controleren of kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke eisen. Vermoedt u dat er een besmettelijke ziekte heerst op uw opvang, of zijn er vermoedens van kindermishandeling? Dan kunt u bij ons terecht voor protocollen. Ook ondersteunen wij u graag bij rouw en verdriet en het stimuleren van een gezonde leefstijl bij kinderen.

Wat houdt een inspectie in?

Wilt u een kinderopvang starten? Wat houdt een kinderopvanginspectie in? En waar vindt u de inspectierapporten?

Ik wil een gezonde leefstijl op onze opvang stimuleren

Wilt u drinken van water aanmoedigen? Of nieuwe afspraken maken over trakteren en deze vastleggen in beleid?

Hoe kan een gezond binnen- en buitenmilieu bijdragen aan gezondheid?

Als u de richtlijnen voor een gezond binnen- en buitenmilieu volgt, dan beperkt u het risico op het verspreiden van infectieziekten onder de kinderen en medewerkers.

Ik vermoed dat er een infectieziekte heerst op onze opvang

Wat moet u weten over uw meldplicht van een (vermoedelijk) besmettelijke ziekte op uw opvang?

Ik vermoed huiselijk geweld of kindermishandeling

Overleg met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Hoe werkt ondersteuning bij rouw en verdriet?

Als een kind, leidster of iemand anders uit de groep overlijdt, kunt u een beroep op ons doen voor ondersteuning bij de omgang met dit.

Hoe werkt hulp bij incidenten en crises?

Gebeurt er een incident, waarbij u vermoedt dat dit maatschappelijke onrust tot gevolg heeft? Mogelijk kunnen we u ondersteunen.

Themabijeenkomsten

Wilt u ouders extra informatie bieden over opvoeding of gezondheid van kinderen? Wij verzorgen allerlei themabijeenkomsten hierover.

Cijfers en feiten

Meer weten over GGD Zaanstreek-Waterland? We hebben interessante informatie voor u op een rij gezet. Denk aan bestuurlijke stukken, jaarverslagen en publicaties over onder andere gezondheid en jeugdhulp.