Inspectie kinderopvang

""

GGD Zaanstreek-Waterland controleert de kwaliteit van de kinderopvang in alle gemeenten in de regio. We inspecteren alle kinderopvangcentra en gastouders en toetsen of zij voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang. Jaarlijks bezoeken we de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en houden een steekproef onder alle gastouders in de regio.

Hoe verloopt een inspectie van kinderopvang?

Tijdens een bezoek kijken we naar het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk. De pedagogische praktijk is een belangrijk onderdeel van de inspectie kinderopvang. Hoe gaan de beroepskrachten om met de kinderen? Is er veilige en verantwoorde kinderopvang?

Rapport over de kwaliteit van de kinderopvang

Na het bezoek stelt de GGD een inspectierapport op. Deze rapporten zijn openbaar en terug te vinden in het landelijk register kinderopvang. Ook zijn hier samenvattingen van deze rapporten te vinden, waarmee u een beeld kunt krijgen van de kwaliteit van uw kinderopvang of de kinderopvang die u op het oog heeft voor uw kind.
In dit landelijk register zijn alleen geregistreerde en dus gecontroleerde opvanglocaties te vinden. Registratie en controle is verplicht om als ouder in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang door de Belastingdienst.

Ik wil een kindercentrum starten

Wanneer u zelf een kindercentrum wilt starten of als gastouder opvang wilt verzorgen, moet u dit melden bij de gemeente. De aanmelding komt daarna bij ons binnen. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor een inspectiebezoek. Voor advies bij het starten van een kinderopvang kunt u terecht bij bijvoorbeeld een brancheorganisatie of het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij geven geen advies, maar richten ons uitsluitend op het controleren van de kwaliteit van uw kinderopvang.

Nuttige links

Ik maak me zorgen over de kwaliteit of veiligheid van een kinderopvanglocatie

Heeft u een klacht over de veiligheid van een kinderopvanglocatie en dreigt er direct gevaar? Dan is het belangrijk dit bij ons te melden. Ook signalen over de kwaliteit van de opvang, zonder direct gevaar, kunt u aan ons voorleggen. Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 075 – 651 83 33 of e-mail naar inspectie@ggdzw.nl. Voor andere klachten over kinderopvangorganisaties kunt u contact opnemen met het landelijk klachtenloket Kinderopvang.