Gezond Opgroeien

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel. Ze zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en krijgen later vaak fysieke problemen. Daarom zet het project Gezond Opgroeien zich in voor een vitale samenleving waarin alle kinderen en jongeren leren, wonen, werken en spelen in een omgeving waarin gezond leven leuk en makkelijk is. Dit doen we samen met zorg, welzijn, sport, onderwijs, GGD Zaanstreek- Waterland, gemeenten en bedrijven. Kijk hier wat we doen en wat jij kan bijdragen!

Gezond Opgroeien is een project van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad en GGD Zaanstreek-Waterland, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl voor kinderen. Dit project is gebaseerd op de integrale JOGG-aanpak van Zaanstad en wordt mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw.

Gemeenten

GGD Zaanstreek-Waterland en de deelnemende gemeenten hebben gezamenlijke doelstellingen verwerkt in het regionale plan van aanpak. De doelen zijn per gemeente nog verder uitgewerkt naar een passende lokale aanpak met activiteiten op maat. Kijk hier voor de aanpak per gemeente.

 • Edam-Volendam: focus op gezonde voeding, groente en fruit.
  Meedoen? Meer weten? Neem contact met ons op via:
  info@edam-volendam.nl
 • Landsmeer: focus op buitenspelen en dagelijkse beweging.
  Meedoen? Meer weten? Neem contact met ons op via:
  info@landsmeer.nl
 • Oostzaan, Wormerland: focus op bewegen, buitenspelen en gezonde voeding.
  Meedoen? Meer weten? Neem contact met ons op via:
  antwoord@over-gemeenten.nl
 • Zaanstad: focus op buitenspelen en gezonde omgeving met extra aandacht voor zwangeren en ouders met jonge kinderen.
  Kijk voor het programma op JOGG-Zaanstad. Meedoen? Meer weten? Neem contact met ons op via:
  info@joggzaanstad.nl

Ketenaanpak overgewicht en Centrale zorgverleners

In Zaanstreek- Waterland hebben professionals in onderwijs, zorg, sport en welzijn een belangrijke rol bij het signaleren, verwijzen, behandelen en de nazorg (de ‘ketenaanpak’) van kinderen met overgewicht. De ketenaanpak waarin de Centrale zorgverleners een spilfunctie vervullen wordt ingericht volgens volgens de landelijke werkwijze Kind naar gezonder gewicht.

Gezonde leefomgeving

Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van een kind. Daarom focussen wij niet alleen op het kind maar ook op hun omgeving. Denk aan:

De projectleiders faciliteren bewoners, vrijwilligers en professionals in zorg, welzijn, sport en onderwijs die zich willen inzetten voor een gezonde leefomgeving. Wil je sparren? Neem contact op met de projectleider in jouw gemeente.

Gezondheidsnetwerken

In de wijk zijn gezondheidsnetwerken actief ter ondersteuning van een gezonde leefomgeving en de ketenaanpak. Want voorwaarde voor een succesvolle aanpak is goede samenwerking tussen professionals uit zorg, welzijn, jeugd, onderwijs en sport. Zij kunnen immers een rol vervullen in het signaleren, doorverwijzen en ondersteunen van kinderen en gezinnen met overgewicht. In de gezondheidsnetwerken vinden zij elkaar en kiezen ze met elkaar de belangrijkste verbeterpunten en acties. Wil je aansluiten bij het gezondheidsnetwerk in jouw gemeente of wijk? Neem contact op met de projectleider in  jouw gemeente. Contactpersoon Esther de Graaf, e.graaf@zaanstad.nl.

Samenwerkingspartners

Voor een goede aansluiting tussen theorie en praktijk werken veel partijen binnen Gezond Opgroeien nauw samen:
GGD Zaanstreek-Waterland, gemeenten, Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland, Zaans Medisch Centrum, academische werkplaats Jeugd VUmc, afdeling gezondheidswetenschappen van de VU, werkplaats Sociaal Domein van de HvA.

Nieuws en resultaten

Wat werkt? Wat niet? Hebben de activiteiten effect en sluiten ze aan bij de wensen van de bewoners? Op deze pagina vindt u later nieuws en praktijkvoorbeelden.