Gezonde leefstijl

""

Kinderen leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige (on)gezondheid. Gezond gedrag kunnen we al op jonge leeftijd stimuleren. Daarmee is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd te voorkomen of uit te stellen. Uw kinderopvang is een belangrijke plek om een gezonde start te kunnen maken. GGD Zaanstreek-Waterland adviseert en ondersteunt u daarom graag bij allerlei gezondheidsthema’s. Voorbeelden hiervan zijn gezond trakteren, gezond gewicht en water drinken.

Ik wil van mijn kinderopvang een gezonde kinderopvang maken

Wilt u dat uw opvang een gezonde, actieve en veilige omgeving is? En wilt u ouders en kinderen hierbij betrekken? Met de aanpak Gezonde Kinderopvang werken kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bso’s) structureel aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl van kinderen. Ook bevordert het de deskundigheid van uw medewerkers op dit gebied. De praktische aanpak sluit aan bij uw wensen en behoeften en versterkt wat uw organisatie al doet.

Eén van de thema’s uit de aanpak Gezonde Kinderopvang is (mee)roken. Kinderen horen in een gezonde en veilige omgeving te spelen en te slapen, vrij van rook of tabaksdeeltjes. Op Rookvrij Zaanstreek-Waterland vindt u meer informatie over een rookvrije kinderopvang.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de aanpak Gezonde Kinderopvang? Neem dan contact met ons op, gb@ggdzw.nl.

Ik wil dat kinderen meer water drinken en gezond(er) trakteren

Steeds meer kinderopvangorganisaties maken afspraken over gezond(er) trakteren. Want soms is het elke week raak: weer een jarige, dus weer een traktatie. Dan is het wel fijn als de traktaties niet te groot en calorierijk zijn. Ook groeit bij opvang en ouders het bewustzijn dat water niet alleen een frisse dorstlesser is, maar ook de meest gezonde keuze. Veel kinderopvangorganisaties zijn daarom al overgestapt op water drinken. Wilt u het drinken van water stimuleren? Of wilt u nieuwe afspraken maken over trakteren en deze vastleggen in beleid? Wij adviseren u graag. Daarnaast hebben wij materialen beschikbaar die u kunt gebruiken. Heeft u interesse? Stuur ons gerust een e-mail, gb@ggdzw.nl.