Veilig Thuis

""

Heeft u vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling? Bijvoorbeeld bij een cliënt, patiënt of leerling? De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling biedt een kader voor de stappen die u als bezorgde beroepskracht kunt zetten. Overleg met Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, is een belangrijk onderdeel van deze meldcode.

Ga voor meer informatie naar de website Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland. Onder het kopje Professionals vindt u alle relevante informatie en het digitale meldcodeformulier.

Als professional kunt u ons bereiken via ons directe telefoonnummer: 075 – 651 83 11.