Personen met verward gedrag

""

Mensen met psychische problemen blijven steeds vaker zelfstandig wonen. Kwetsbare mensen komen daarom soms te laat in beeld en krijgen niet altijd een adequate doorverwijzing. De problematiek vraagt om een betere samenwerking tussen politie, justitie en zorg- en hulpverleningsorganisaties. En het zo snel mogelijk organiseren van passende opvang, zorg en ondersteuning. Voor de verwarde personen zelf en waar nodig voor hun omgeving. GGD Zaanstreek-Waterland werkt in een pilot samen met lokale sociale wijkteams in het versterken van hun rol in het signaleren, begeleiden en doorverwijzen van mensen met verward gedrag.

Wat houdt de pilot Samenwerken in de wijk rond mensen met verward gedrag in?

Wij werken in deze pilot samen met lokale sociale wijkteams in het versterken van hun rol in het signaleren, begeleiden en doorverwijzen van mensen met verward gedrag. Deze pilot draait in 2 wijken in Zaanstad en twee in Purmerend. Het doel is het versterken en ondersteunen van de wijkteammedewerkers. Hierdoor kunnen zij mogelijke verwardheid of ontsporing eerder signaleren. Ook kunnen zij sneller gepaste ondersteuning en hulp inzetten.

  • Neem voor meer informatie contact op met Saskia Mannaert, teammanager MABZ, smannaert@ggdzw.nl.

Wie werken er samen in de pilot

Agogisch medewerkers en sociaal verpleegkundigen werken samen met de wijkteams. Ze adviseren hen bij casuïstiek en gaan soms mee op huisbezoek. Daarnaast werken ervaringsdeskundigen mee bij de ondersteuning en het maken van contact met mensen met psychosociale problemen. Betere samenwerking in de keten is noodzakelijk, zodat we sneller vervolghulp en ondersteuning kunnen realiseren. Deze aanpak moet leiden tot daling van het aantal meldingen van personen met verward gedrag bij de politie.

  • Neem voor meer informatie contact op met Saskia Mannaert, teammanager MABZ, smannaert@ggdzw.nl.