Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg

""

Maakt u zich zorgen over iemand die hulp nodig heeft maar dit niet krijgt of wil? Bijvoorbeeld omdat diegene in een zwaar vervuilde woning leeft, zware (psychische) problemen of overlast veroorzaakt? Neem dan contact op met het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg. Wilt u eerst met ons overleggen, dan kan dat ook.

Is er acuut gevaar? Bel dan altijd 112.

U kunt iemand aanmelden via het aanmeldformulier MABZ, via e-mail, mabz@ggdzw.nl of via telefoonnummer 075 – 651 8380 (op werkdagen tussen 08:30 – 17.00 uur).

Ook Suïcidepreventie valt onder het MABZ.

Doe een melding bij het MABZ

Wat gebeurt er met mijn melding?

Als een melding bij het meldpunt binnen komt, zoeken de medewerkers eerst uit wat er precies aan de hand is. Hebben we nog extra vragen dan nemen we contact met u op. Als het nodig is, gaan we langs bij de gemelde persoon. Samen met de persoon in kwestie en eventuele betrokken hulpinstanties proberen we passende hulp te organiseren. Dit doen we in overleg met en samen met onze ketenpartners.

Het meldpunt biedt zelf dus geen hulpverlening, maar zorgt ervoor dat de juiste hulp er komt.

In een enkel geval is de situatie zodanig dat verplichte zorg nodig is. In dat geval handelt het meldpunt volgens de Wet verplichte ggz (Wvggz) en starten we een verkennend onderzoek. Als uit het verkennend onderzoek blijkt dat verplichte zorg nodig is, kan deze via de rechter worden opgelegd. Is de situatie acuut en duurt de procedure via de rechter te lang, dan kan de verplichte zorg ook middels een crisismaatregel door de burgemeester worden opgelegd.

Klik hier voor meer informatie over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Met wie werkt het MABZ samen

Het meldpunt werkt veel samen met sociale wijkteams en organisaties in het sociaal domein, zoals Brijder Verslavingszorg, GGZ Parnassia, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD), Odion en JBRA (jeugdzorg). Daarnaast is de politie een belangrijke samenwerkingspartner aangezien een belangrijk deel van de meldingen via hen binnenkomt. Ook met woningcorporaties werken we samen. Bijvoorbeeld wanneer een bewoner zichzelf of de woning verwaarloost, of voor overlast zorgt.

Voor welke gemeenten werkt het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg

Het MABZ werkt voor de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Landsmeer, Edam-Volendam, Oostzaan, Waterland en Purmerend. Inwoners en professionals van deze gemeenten kunnen terecht bij het meldpunt.