Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg

""

Maakt u zich zorgen over iemand? Bel dan altijd met 112 bij direct gevaar. Is er geen direct gevaar, maar denkt u dat iemand  (verplichte) zorg nodig heeft? Meld dit dan gratis bij het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ) van de GGD. Je kunt iemand aanmelden via het aanmeldformulier MABZ, via e-mail, mabz@ggdzw.nl of via telefoonnummer 075 – 651 8380 (op werkdagen tussen 08:30 – 17.00 uur en niet voor corona meldingen).

Het meldpunt is er voor inwoners én voor professionals. Eerst beoordelen de medewerkers wat er aan de hand is. Mogelijk valt de melding onder de Wet verplichte ggz (Wvggz). In dat geval doet de GGD een verkennend onderzoek. Daarbij praten ze ook met betrokkenen. Dit kan leiden tot verplichte zorg. Dat gebeurt zeker niet altijd. De melding kan na de eerste controle ook leiden tot een aanbod voor minder zware hulp.

Meer weten over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)?

Ook Suïcidepreventie valt onder het MABZ.

Doe een melding bij het MABZ

Melding van woonvervuiling

Wat doet het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ)?

MABZ helpt bij het vinden van de juiste ondersteuning voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Of zorg mijden of een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. U kunt een melding doen als u bij iemand problemen ziet op het gebied van: verwaarlozing, wonen of dreigende dakloosheid, vervuiling, financiën, psychische-en psychiatrische problemen, verslaving, sociaal netwerk, veiligheid of opvoeding. De medewerkers van het meldpunt onderzoeken na een melding welke hulp het beste past.

Meld iemand aan via het aanmeldformulier MABZ. U kunt ook een e-mail sturen aan mabz@ggdzw.nl of bellen: 075 – 651 8380 (op werkdagen tussen 08:30 – 17.00 uur).

Meer weten over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)?

Wat gebeurt er precies met mijn melding?

Bij iedere melding onderzoeken de medewerkers van het meldpunt wat er precies aan de hand is.

  • Is het ernstig en valt de melding inderdaad onder de Wet verplichte ggz (Wvggz)? In dat geval doet de GGD een verkennend onderzoek. Daarbij praten ze ook met betrokkenen. Dit kan leiden tot verplichte zorg.
  • Is verplichte zorg nodig? Dan kan de burgemeester die zorg opleggen via een crisismaatregel of de rechter via een zorgmachtiging.
  • De wet verplicht om altijd te luisteren naar het verhaal van de betrokkene. Deze zogenaamde hoorplicht voert de GGD uit in opdracht van de burgemeesters van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland.
  • Is verplichte zorg niet nodig? Dan onderzoeken de medewerkers mogelijkheden voor minder zware hulpverlening.

Wat hoor ik terug over mijn melding?

Bent u een naastbetrokkene? Dan informeren we u over de resultaten van het verkennend onderzoek. Als u geen naastbetrokkene bent kunnen wij u vanwege privacywetgeving niets vertellen over de uitkomst.

Iemand heeft een melding over mij gedaan bij het meldpunt. Wat betekent dat?

Dat betekent dat iemand zich zorgen over u maakt en vermoedt dat u hulp nodig heeft. Het meldpunt onderzoekt wat er nodig en mogelijk is. Het kan zijn dat ze inschatten dat de problemen zo ernstig zijn dat zorg verplicht opgelegd kan worden. Dat gebeurt niet zomaar, daar gaat een verkennend onderzoek aan vooraf.

  • Blijkt uit het verkennend onderzoek dat zorg nodig is? Uit een gesprek moet blijken of u open staat voor vrijwillige zorg.
  • Is vrijwillige zorg geen oplossing en is er haast? Dan besluit de burgemeester tot een crisismaatregel.
  • Is er geen directe haast? Dan wordt de voorbereiding gestart voor een zorgmachtiging. De rechter doet daarover uitspraak.
  • Verplichte zorg mag alléén worden gegeven als er géén andere mogelijkheden meer zijn. Wat kan en wil de betrokkene zelf? Wat kan zijn omgeving betekenen? Dat wordt altijd eerst uitvoerig onderzoek.

Kijk voor uitgebreidere informatie op www.mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz.