Wat kan GGD Zaanstreek-Waterland voor mijn school betekenen?

Klik hier voor de pdf versie (143Kb) voor professionals werkzaam in het onderwijs.

 1. Ik heb een vraag

Op het gebied van:

 • Een fris en gezond schoolgebouw en -plein
 • Een gezonde leefstijl en welbevinden van leerlingen
 • Gebruik van (social) media
 • Rouw en verdriet in de klas
 • Seksualiteit
 • Weerbaarheid en pesten op school
 • Andere thema’s rond school, opvoeding en gezondheid

Mail: gezondeschool@ggdzw.nl

 1. Ik heb zorgen over een leerling

Op het gebied van:

 • Complicaties waarvoor mogelijk een doorverwijzing nodig is naar een specialist
 • De thuissituatie of opvoeding
 • Gedrag en/of ontwikkeling (bijv. agressie, ADHD, dyslexie)
 • Lengte en gewicht
 • Motoriek
 • Sociale vaardigheden
 • Spraak/taal
 • Andere complicaties rond de ontwikkeling

Bel of mail: de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van jouw school of bel de Jeugdgezondheidszorg: 0299-74 80 04 (Waterland) of 075-651 83 40 (Zaanstreek) 

 1. Ik wil een (acuut) probleem melden en direct ondersteuning

Bij (vermoedens van):

 • Huiselijk geweld of kindermishandeling: bel 0800-2000, 24/7 bereikbaar
 • Infectieziekten die heersen op onze school: bel 075 – 651 83 16
 • Vragen omtrent Corona: bel 075 – 651 83 20 of mail meldingcorona@ggdzw.nl
 • Vragen over hygiëne i.v.m. Corona: bel 075 – 651 83 33 of mail inspectie@ggdzw.nl
 • Maatschappelijke onrust en ingrijpende gebeurtenissen, zoals een zedenzaak, suïcide of de nasleep van een ongeluk: mail onrustopschool@ggdzw.nl
 1. Ondersteuning op maat

Wij denken graag met je mee en bieden de school en/ of leerling passende informatie, advies of begeleiding. Ook verzorgen we themabijeenkomsten voor ouders. Van de preventieve teams is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) het eerste aanspreekpunt bij zaken genoemd op deze poster. Indien nodig zal de Jeugdgezondheidszorg doorverwijzen naar het Sociaal Wijkteam, Jeugdteams, zorgteams of (andere) gespecialiseerde zorg. Meer informatie staat op onze website: www.ggdzw.nl/professionals.

Schrijf je hier ook in voor onze nieuwsbrief voor scholen.

September 2020