Gezonde leefstijl

Onze jeugd groeit op in een wereld vol verleidingen. Scholen kunnen kinderen en jongeren helpen bij het gezond opgroeien. Bijvoorbeeld met een schoolplein dat uitnodigt tot bewegen of een gezonde kantine. Ook afspraken over gezonde voeding en water drinken of het uitvoeren van een schoolbrede interventie kunnen helpen. Maar hoe maakt u de juiste keuzes uit het grote aanbod van lespakketten en programma’s? Wat vinden leerkrachten, ouders en leerlingen belangrijk? En hoe betrekt u ze? GGD Zaanstreek-Waterland ondersteunt scholen bij deze keuzes. We maken hierbij gebruik van de Gezonde School-aanpak. Ontvangt uw school straks ook het Gezonde School-vignet?

Aanvragen ondersteuningsaanbod Gezonde School

Wilt uw school een Gezonde School worden of blijven? Vraag dan de subsidie aan.

Wat is de Gezonde School-aanpak?

Een gezonde leerling presteert beter. Net als een gezonde, fitte leerkracht. De Gezonde School-aanpak helpt scholen bij het werken aan de gezondheid van leerlingen en professionals. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, versterkt wat er al gebeurt en sluit aan bij wensen en behoeften van de school. De school staat dus centraal.
Scholen kunnen zelf kiezen op welk gezondheidsthema zij een Gezonde School willen worden. Denk daarbij aan:

  • voeding
  • bewegen en sport
  • welbevingen
  • relaties en seksualiteit
  • genotmiddelen
  • fysieke veiligheid

Vervolgens zetten we samen in op 4 pijlers:

  1. geschikt lesmateriaal
  2. fysieke en sociale omgeving
  3. signalering
  4. beleid

We begeleiden uw school graag bij het werken aan een Gezonde School. Heeft u interesse in de
Gezonde School-aanpak of heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op, gezondeschool@ggdzw.nl.

Voor basisscholen

Hoe stimuleer ik meer water drinken en gezonder trakteren?

Steeds meer scholen maken afspraken over gezonde(re) traktaties. Ook groeit bij scholen en ouders het bewustzijn dat water niet alleen een frisse dorstlesser is, maar ook de meest gezonde keuze. Veel scholen zijn daarom al overgestapt op water drinken.

Wilt u het drinken van water op uw school stimuleren? Of wilt u nieuwe afspraken maken over trakteren en deze vastleggen in beleid? Wij ondersteunen u graag. Daarnaast hebben wij materialen beschikbaar die u kunt gebruiken.

Wilt u meer weten? Stuur ons gerust een e-mail, gb@ggdzw.nl.

Link naar afbeelding Hoeveel suiker zit er in een bepaald drankje

Hoe kan ik werken aan een gezond gewicht van basisschoolleerlingen?

Veel kinderen hebben overgewicht. Gezonde voeding op school kan een belangrijke basis bieden voor een gezonde leefstijl. Wilt u structureel werken aan een gezond gewicht bij leerlingen? Dan kunt u gebruikmaken van de Gezonde School-aanpak op de thema’s Voeding en Bewegen en sport. Ook kunt u een kind met overgewicht doorverwijzen naar een extra consult bij onze Jeugdgezondheidszorg.

Wat kan ik op de basisschool doen rondom genotmiddelen en gamen?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen op de basisschool negatief staan tegenover alcohol, roken en drugs. Daarom is er geen lesmateriaal voor basisschoolleerlingen. Wel kunt u met de Gezonde School-aanpak het thema Genotmiddelen inzetten. Hiermee betrekt u ouders en leerkrachten, zodat zij het goede voorbeeld kunnen stellen. Wilt u meer weten? Stuur ons gerust een gb@ggdzw.nl.

Voor voortgezet onderwijs

Hoe zorg ik voor een gezonde(re) schoolkantine?

Als school kunt u ervoor zorgen dat een gezond voedingsaanbod een vaste waarde is in het schoolgezondheidsbeleid. Een gezonde schoolkantine bestaat voor minimaal 75% uit lekkere en gezonde producten en tussendoortjes uit de Schijf van Vijf (zoals fruit, broodjes, salades) en maximaal 25% niet-basisvoedingsmiddelen (snoep, snacks). Scholen kunnen zelf het tempo bepalen waarin ze naar dit doel willen toewerken. Heeft u interesse in een gezonde schoolkantine? Neem dan contact op met het Voedingscentrum via telefoonnummer 070 – 306 88 75 of e-mail naar degezondeschoolkantine@voedingscentrum.nl.

Hoe stimuleer ik een gezond gewicht bij jongeren?

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) stimuleert professionals, vrijwilligers, bewoners en het bedrijfsleven om bij te dragen aan een gezonde leefstijl voor kinderen en hun ouders in Zaanstad. Dit kunnen zij doen door gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het is een lokale, duurzame aanpak waarin verschillende instanties samenwerken. Gemeente Zaanstad en Purmerend zijn JOGG-gemeenten. Kijk wat u als school kunt doen in Zaanstad of Purmerend.

Wat kan ik als middelbare school doen rondom genotmiddelen en gamen?

Jongeren mogen tot hun 18e jaar niet drinken en roken. Dit is de NIX18-regel. Toch blijft het experimenteren met genotmiddelen aantrekkelijk voor jongeren. Daarom is het belangrijk dat het voortgezet onderwijs hier aandacht aan besteedt. Dit kan onder meer door het Gezonde School-vignet Genotmiddelen te behalen. U werkt dan aan effectieve preventie. Voor jongeren die al genotmiddelen gebruiken, is er een individuele interventie. Dit geldt ook voor jongeren die problematisch gamegedrag vertonen. Op het gebied van genotmiddelen en gamen werken wij nauw samen met Brijder Jeugd. Heeft u vragen of wilt u aan de slag met het vignet Genotmiddelen? E-mail ons gerust, gb@ggdzw.nl.