Jeugdhulpverlening

""

Soms krijgt u tijdens uw werk te maken met kinderen of jongeren die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Of wellicht merkt u dat een gezin extra hulp nodig heeft bij het opvoeden. In deze gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van passende jeugdzorg. De 8 gemeenten in regio Zaanstreek-Waterland vullen dit op verschillende manieren in.

GGD Zaanstreek-Waterland biedt verschillende ondersteuningsmogelijkheden aan. Vaak in samenwerking met verschillende jeugdhulporganisaties.

VTO-vroeghulp, voor kwetsbare kinderen van 0 tot 7 jaar

Maakt u, of iemand met wie u werkt, zich zorgen over de ontwikkeling van een jong kind en weet u niet precies wat er aan de hand is? Voor diagnostiek en zorg aan kwetsbare kinderen van 0 tot 7 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand bestaan er netwerken voor integrale vroeghulp. In regio Zaanstreek-Waterland is dat VTO-Vroeghulp (VroegTijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen), bestaande uit 2 teams.

Wat doet een VTO-Vroeghulpteam?

De VTO-Vroeghulpteams zijn gespecialiseerd in (zeer) jonge kinderen met meervoudige complexe vragen. Oorzaken van de problematiek zijn bijvoorbeeld een beperking, gedragsproblemen en/of een chronische ziekte. De teams zijn multidisciplinair samengesteld. Verschillende organisaties in de regio die hulp verlenen aan jonge kinderen en hun ouders zijn betrokken. De teams bestaan uit minimaal een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, GZ-psycholoog, trajectbegeleider, logopedist, kinderfysiotherapeut en coördinator. Ze werken samen met de lokale wijk-, zorg-, en jeugdteams. Door de inzet van het hele netwerk krijgt het kind snel de juiste zorg en ondersteuning. Dat voorkomt ernstige problemen en het verlaagt uiteindelijk de zorgkosten.

Waar kan ik terecht voor VTO-Vroeghulp?

Denkt u dat een kind in aanmerking komt voor VTO-Vroeghulp? Dan kunt u, of kan het gezin zelf contact met ons opnemen via e-mail, vtovroeghulp@ggdzw.nl.

Jeugdteams, bij opvoed- en gedragsproblemen

Jeugdteams bieden hulp bij een gedrags- of emotioneel probleem, een verstandelijke beperking en/of de opvoeding. In sommige gemeenten worden ze ook wel Zorgteam of Kernteam jeugd genoemd. In het Jeugdteam nemen verschillende Jeugdhulporganisaties deel, met elk hun eigen expertise: (ortho)pedagogen, ambulant hulpverleners, (GZ-)psychologen en jeugdpreventiemedewerkers. Ook zijn er medewerkers met kennis op gebied van verstandelijke beperking. Zo nodig kan een Jeugdteam meer specialistische jeugdhulp inschakelen en/of hiernaar doorverwijzen.

Bij welk Jeugdteam kan ik terecht?

Gemeenten geven elk hun eigen lokale team(s) vorm. Wij zijn hoofdaannemer van drie van de 6 jeugdteams binnen Zaanstad: Krommenie-Wormerveer, Assendelft-Westzaan en Jeugdteam Pelders-/Hoornseveld, Poelenburg. Binnen de overige gemeenten participeren GGD-medewerkers vaak in de lokale jeugd- en zorgteams.

Maakt u zich zorgen over een kind, jongere of gezin en wilt u weten welke ondersteuning mogelijk is? Raadpleeg de volgende websites van het lokale Jeugd- of Zorgteam of de betreffende gemeente: