Su´cidepreventie

Voor hulp bij suïcidale gedachten kunt u 24/7 gratis en anoniem terecht bij 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of www.113.nl. Ook kunt u contact opnemen met de huisarts.

5 mensen per dag, 1894 mensen per jaar. Dat is het aantal mensen dat wij in Nederland verliezen aan suïcide. De (h)erkenning, veiligheid, behandeling en
organisatie van de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag kan en moet beter. Daarom is het Suïcide Preventie Netwerk van start gegaan in zes regio's in Nederland, waaronder Zaanstreek-Waterland in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.

De gemeenten en de GGD zetten in op intensievere samenwerking van partijen binnen én buiten de zorgsector, met als doel een daling van het aantal suïcides. Dit initiatief wordt gesteund door alle acht gemeenten in deze regio. In de proeftuinen bundelen zorg, onderwijs, gemeenten, politie, spoorsector, GGD, kerken, (sport)verenigingen en andere partijen de krachten om het aantal suïcides te verminderen. De aanpak bestaat uit trainen van professionals in de verschillende sectoren, inzetten op risicogroepen en een sluitende keten en het voeren van een publiekscampagne.

De factsheet Suïcide en suïcidale gedachten in Zaanstreek-Waterland biedt u inzicht in het aantal suïcides, de aanwezigheid van suïcidale gedachten en de risicogroepen in de regio Zaanstreek-Waterland.

Lees meer over de proeftuin in een interview met Ina Boerema, Projectleider suïcidepreventie Zaanstreek-Waterland.

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over suïcidepreventie in onze regio:

Heeft u vragen over suïcidepreventie, dan kunt u contact opnemen met Ina Boerema, Projectleider, iboerema@ggdzw.nl.